1
00:00:23,422 --> 00:00:28,172
15. februára 2013.
DOPAD METEORITU V ČEĽJABINSKU, RUSKO

2
00:00:30,820 --> 00:00:32,485
TISÍCE ZRANENÝCH ĽUDÍ

3
00:00:33,836 --> 00:00:36,281
NIKTO NEČAKAL JEHO DOPAD

4
00:00:37,434 --> 00:00:38,733
<i>Tento asteroid mal veľkosť iba</i>

5
00:00:38,735 --> 00:00:40,235
<i>malého domu, ale vyvinul silu </i>

6
00:00:40,237 --> 00:00:42,752
<i>30 krát väčšiu,
ako bomba v Hirošime.</i>

7
00:00:42,777 --> 00:00:44,009
Ako nám to mohlo uniknúť, Neil?

8
00:00:44,057 --> 00:00:45,423
Carol, blízko Zeme sa pohybujú

9
00:00:45,425 --> 00:00:47,725
tisíce nebezpečných objektov.

10
00:00:47,727 --> 00:00:49,126
<i>Problém s meteoritmi,</i>

11
00:00:49,128 --> 00:00:50,928
<i>aký vybuchol v Rusku ...</i>

12
00:00:50,930 --> 00:00:53,097
Proste nevieme, že
tam sú,

13
00:00:53,099 --> 00:00:54,765
kým už nie je neskoro.

14
00:00:56,991 --> 00:00:58,590
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
SÚČASNOSŤ

15
00:01:09,341 --> 00:01:11,418
Kde si kamoš?
Tanz začína!

16
00:01:11,650 --> 00:01:13,450
Dobre.

17
00:01:13,452 --> 00:01:16,220
<i>Dámy a páni,
absolventi MIT, priekopník techniky,</i>

18
00:01:16,222 --> 00:01:18,088
Darius Tanz!

19
00:01:29,088 --> 00:01:31,010
Hej! Dávaj pozor!

20
00:01:31,102 --> 00:01:32,666
<i>Koľkými spôsobmi je možné zomrieť?</i>

21
00:01:32,806 --> 00:01:35,338
Iste, viete,
babička zakopne o vedro,

22
00:01:35,340 --> 00:01:38,875
guľkou z malorážky,
ale ja hovorím o niečom väčšom.

23
00:01:38,877 --> 00:01:43,830
Pandémie, nukleárne vojny,
globálne otepľovanie, fast-foody.
........