1
00:01:07,190 --> 00:01:10,120
<i>Jednou musí o něco přijít.</i>

2
00:01:31,520 --> 00:01:34,590
<i>Ale i on musí jednou o něco přijít.</i>

3
00:02:29,120 --> 00:02:31,260
Ne! Ne!

4
00:03:01,190 --> 00:03:05,970
<i>edna.cz/fear-the-walking-dead</i>

5
00:03:06,010 --> 00:03:09,950
<i>přeložil Xavik</i>

6
00:03:35,840 --> 00:03:39,880
S tímto svatým pomazáním
a Jeho soucitem...

7
00:03:48,480 --> 00:03:50,460
Ne!

8
00:03:52,880 --> 00:03:55,680
Nechte mě! Jděte pryč!

9
00:03:55,750 --> 00:03:59,900
- Klid, starče.
- Co ode mě chcete?

10
00:04:07,350 --> 00:04:10,570
Tohle nevypadá moc dobře, bratře.

11
00:04:10,860 --> 00:04:13,350
Šlo to po mně,
ale pak mě to nechalo.

12
00:04:14,350 --> 00:04:18,130
Jo, taky bych po tom nešel.

13
00:04:18,480 --> 00:04:20,410
Jak se jmenujete?

14
00:04:21,390 --> 00:04:24,640
Daniel Salazar.

15
00:04:24,950 --> 00:04:27,810
A já jsem Efrain, Danieli.

16
00:04:28,100 --> 00:04:31,190
Umíráte.

17
00:04:34,240 --> 00:04:37,060
Vodu. Vodu.

18
00:04:38,280 --> 00:04:41,260
- Vodu!
- Uklidněte se.

19
00:04:42,860 --> 00:04:45,390
Mám pro vás dobré i špatné zprávy.

20
00:04:45,440 --> 00:04:48,700
Dobrou zprávou je, že mám
vodu a rád vám ji poskytnu.

21
00:04:49,240 --> 00:04:52,010
Špatnou zprávou je,
že si pro ni budete muset dojít.

22
00:04:55,880 --> 00:04:57,880
Co říkáte, bratře?

23
00:05:01,550 --> 00:05:03,610
To je ono.

24
00:05:23,150 --> 00:05:27,680
........