1
00:00:48,198 --> 00:00:50,574
Mary, pacienti organizují kocert

2
00:00:50,575 --> 00:00:52,784
a hrozně moc si přejí,
abychom se obě účastnily,

3
00:00:52,785 --> 00:00:55,246
jinak tam nebudou žádné ženy.
Prosím, řekni, že přijdeš.

4
00:00:55,247 --> 00:00:57,372
- Musím?
- Musíš.

5
00:00:57,373 --> 00:01:01,501
Udržování dobré nálady je důležitá
součást léčby a tobě to nic neudělá.

6
00:01:01,502 --> 00:01:04,379
- Copak se děje?
- Pacienti pořádají koncert.

7
00:01:04,380 --> 00:01:06,673
- Můžu nějak pomoct?
- Edith to má pod kontrolou.

8
00:01:06,674 --> 00:01:12,766
- Mám, pokud se Mary zúčastní.
- Dobrá, ale jen jednu píseň, to ti musí stačit.

9
00:01:12,847 --> 00:01:17,500
- V kolik hodin přijde dr.Clarkson na vizitu?
- Už proběhla.

10
00:01:17,894 --> 00:01:20,479
Beze mě? Proč?
Vždyť nejdu tak pozdě.

11
00:01:20,480 --> 00:01:24,191
Nebylo nutné na vás čekat. Paní Hughesová,
potřebuju, abyste mi věnovala chvilku.

12
00:01:24,192 --> 00:01:27,235
- Potřebuji, abyste zkontrolovala seznamy prádla.
- Ale já je prošla minulý týden.

13
00:01:27,236 --> 00:01:30,614
- Jak si přejete, mylady. Hned s tím začnu.
- Já bych určitě...

14
00:01:30,615 --> 00:01:34,993
Anno, vyřiďte paní Patmorové, že s ní
projdu jídelníčky dnes odpoledne.

15
00:01:34,994 --> 00:01:37,120
Jistě, Vaše Milosti.

16
00:01:37,121 --> 00:01:39,150
- Sestřenko Coro...
- Prosím, může to počkat?

17
00:01:39,151 --> 00:01:40,991
Mám toho
spoustu na práci.

18
00:01:45,171 --> 00:01:47,665
- Přišel vám balíček.
- Děkuji.

19
00:01:51,928 --> 00:01:54,374
Tenhle malý je pro vás.

20
00:01:54,388 --> 00:01:57,601
Tenhle vypadá, jako by ho někdo
otevřel, ale už tak přišel.

21
00:02:02,480 --> 00:02:04,878
Ethel, nemáte nic na práci?
........