1
00:00:46,612 --> 00:00:50,283
- Už je pryč.
- To je škoda.

2
00:00:53,578 --> 00:00:55,705
Pro mě nic, pane Carsone?

3
00:00:55,741 --> 00:00:57,456
Ne, Anno.

4
00:00:58,374 --> 00:01:02,170
Bohužel pro vás opět nic.

5
00:01:21,606 --> 00:01:23,524
Dělej!

6
00:01:36,662 --> 00:01:39,671
Už tak mám dost práce,
a to se nezabývám detaily.

7
00:01:39,672 --> 00:01:44,091
Jsi spoluvlastník tohoto panství.
Budeš ho muset poznat do detailů.

8
00:01:44,092 --> 00:01:46,026
Přece nechceš,
abych zaujal místo Roberta?

9
00:01:46,027 --> 00:01:48,981
To nebude nutné,
ale musíš mu pomáhat.

10
00:01:48,982 --> 00:01:50,781
Nic jiného neříkám.

11
00:01:52,720 --> 00:01:56,557
- Jak se má Bates?
- Nějakou dobu jsme se neviděli, pane.

12
00:01:57,099 --> 00:01:59,107
Pročpak?

13
00:01:59,143 --> 00:02:02,772
Vlastně nevím.
Nesmí k němu návštěvy.

14
00:02:02,808 --> 00:02:05,280
Řekl vám proč?

15
00:02:05,316 --> 00:02:08,658
Už nějakou dobu mi nenapsal.

16
00:02:08,694 --> 00:02:13,866
- A vy nevíte proč?
- Ne, ale určitě se to brzy dozvím.

17
00:02:19,497 --> 00:02:22,708
Paní Crawleyová,
co pro vás mohu udělat?

18
00:02:22,709 --> 00:02:25,133
Omlouvám se, že vás zase obtěžuji.

19
00:02:25,169 --> 00:02:28,339
Neměla jsem
čas zastavit se před večeří

20
00:02:28,376 --> 00:02:31,008
a teď už odcházíme.

21
00:02:35,721 --> 00:02:39,642
Paní Hughesová, víte,
že jsem šla za Ethel Parksovou?

22
00:02:39,679 --> 00:02:42,895
- Vím, madam.
- Nechtěla se mnou mluvit,

........