1
00:00:58,975 --> 00:01:07,053
VÝJIMKA

2
00:01:50,826 --> 00:01:52,460
<i>Musím jít.</i>

3
00:02:10,613 --> 00:02:11,879
Na.

4
00:02:18,387 --> 00:02:20,021
Uvidíme se ještě?

5
00:02:20,889 --> 00:02:23,391
Jeden telegram z ministerstva obrany stačí.

6
00:02:57,426 --> 00:02:58,960
Brandte.

7
00:02:58,962 --> 00:03:01,529
<i>Co víte o císaři?</i>

8
00:03:04,400 --> 00:03:08,603
<i>Císař Wilhelm II.,
původní vládce Německa.</i>

9
00:03:08,937 --> 00:03:11,472
<i>Slabý vůdce.
Špatný stratég.</i>

10
00:03:11,474 --> 00:03:13,207
<i>Dovedl nás k porážce.
Pak utekl.</i>

11
00:03:13,475 --> 00:03:15,543
- Je v exilu v Belgii, pane.
- V Holandsku.

12
00:03:15,545 --> 00:03:18,913
- Ještě je naživu?
- Vy jste ale ignorant, kapitáne.

13
00:03:18,915 --> 00:03:20,548
Císař je pořád ještě naživu

14
00:03:20,550 --> 00:03:22,984
a je velmi důležitým symbolem
pro německý lid.

15
00:03:28,791 --> 00:03:33,628
Převezmete velení nad vojenským
dohledem císaře Wilhelma nedaleko Utrechtu.

16
00:03:33,630 --> 00:03:35,763
Od této chvíle
je bezpečnost císaře

17
00:03:35,765 --> 00:03:37,765
nejdůležitějším zájmem říše

18
00:03:37,767 --> 00:03:40,568
a tudíž i vaším.

19
00:03:41,070 --> 00:03:43,938
Generále, jsem již schopen aktivní služby.

20
00:03:43,940 --> 00:03:46,941
Nepokoušejte své štěstí, kapitáne.

21
00:03:47,743 --> 00:03:50,745
Po tom incidentu s SS v Polsku

22
00:03:50,747 --> 00:03:53,014
můžete být rád, že jste neskončil
před vojenským soudem.

23
00:03:53,016 --> 00:03:55,216
Tento úkol je obrovská pocta.
........