1
00:00:00,008 --> 00:00:03,382
- <i>V minulých dílech...</i>
- Krvavé jízdy!

2
00:00:03,430 --> 00:00:04,984
Cos mi to kurva provedl s autem?

3
00:00:05,023 --> 00:00:08,325
- Kdo vůbec jsi?
- Dovol mi se představit.

4
00:00:08,359 --> 00:00:11,032
Julian Slink,
profesionální zabiják.

5
00:00:11,087 --> 00:00:12,329
Ví, kde drží moji sestru.

6
00:00:12,363 --> 00:00:15,198
Otázkou zůstává jedno.
Pomůžeš mi to z něj dostat?

7
00:00:17,535 --> 00:00:19,336
Jsem v ústředí Heartu.

8
00:00:19,370 --> 00:00:22,108
Měl jsi pravdu. Říkal jsi to.
Mají prsty ve všem.

9
00:00:22,124 --> 00:00:24,467
Politice, zdravotnictví,
lékařských zásobách.

10
00:00:24,522 --> 00:00:27,660
- Pamatuješ si strážníka Aki?
- Heart dokáže napravit tvé oko.

11
00:00:28,213 --> 00:00:29,880
Mám pocit, že po mně jede.

12
00:00:29,914 --> 00:00:32,017
Všimla sis loga Heartu v Steel City?

13
00:00:33,051 --> 00:00:34,351
Heart stojí i za Trioxinem.

14
00:00:34,385 --> 00:00:37,454
Jestli dokážou z lidí dělat monstra,
jak je může někdo zastavit?

15
00:00:43,561 --> 00:00:45,529
Nyní vás přijmeme.

16
00:00:49,058 --> 00:00:52,118
KRVAVÁ JÍZDA
PÁTÁ ZÁVODNÍ NOC

17
00:00:53,805 --> 00:00:56,340
<i>Heart Entertainment uvádí "Slinkovi".</i>

18
00:00:56,374 --> 00:00:59,076
<i>Natočeno ve studiu před publikem.</i>

19
00:00:59,410 --> 00:01:00,710
Jsem doma.

20
00:01:09,005 --> 00:01:10,253
To byl den.

21
00:01:13,822 --> 00:01:16,226
Juliane, máš chvilinku čas?

22
00:01:16,260 --> 00:01:18,198
Pro tebe, drahoušku,
mám chvilek deset.

23
00:01:19,430 --> 00:01:21,131
........