1
00:00:09,808 --> 00:00:13,182
- <i>V minulých dílech...</i>
- Krvavé jízdy!

2
00:00:13,230 --> 00:00:14,784
Cos mi to kurva provedl s autem?

3
00:00:14,823 --> 00:00:18,125
- Kdo vůbec jsi?
- Dovol mi se představit.

4
00:00:18,159 --> 00:00:20,832
Julian Slink,
profesionální zabiják.

5
00:00:20,887 --> 00:00:22,129
Ví, kde drží moji sestru.

6
00:00:22,163 --> 00:00:24,998
Otázkou zůstává jedno.
Pomůžeš mi to z něj dostat?

7
00:00:27,335 --> 00:00:29,136
Jsem v ústředí Heartu.

8
00:00:29,170 --> 00:00:31,908
Měl jsi pravdu. Říkal jsi to.
Mají prsty ve všem.

9
00:00:31,924 --> 00:00:34,267
Politice, zdravotnictví,
lékařských zásobách.

10
00:00:34,322 --> 00:00:37,460
- Pamatuješ si strážníka Aki?
- Heart dokáže napravit tvé oko.

11
00:00:38,013 --> 00:00:39,680
Mám pocit, že po mně jede.

12
00:00:39,714 --> 00:00:41,817
Všimla sis loga Heartu v Steel City?

13
00:00:42,851 --> 00:00:44,151
Heart stojí i za Trioxinem.

14
00:00:44,185 --> 00:00:47,254
Jestli dokážou z lidí dělat monstra,
jak je může někdo zastavit?

15
00:00:53,361 --> 00:00:55,329
Nyní vás přijmeme.

16
00:00:58,858 --> 00:01:01,918
KRVAVÁ JÍZDA
PÁTÁ ZÁVODNÍ NOC

17
00:01:03,605 --> 00:01:06,140
<i>Heart Entertainment uvádí "Slinkovi".</i>

18
00:01:06,174 --> 00:01:08,876
<i>Natočeno ve studiu před publikem.</i>

19
00:01:09,210 --> 00:01:10,510
Jsem doma.

20
00:01:18,805 --> 00:01:20,053
To byl den.

21
00:01:23,622 --> 00:01:26,026
Juliane, máš chvilinku čas?

22
00:01:26,060 --> 00:01:27,998
Pro tebe, drahoušku,
mám chvilek deset.

23
00:01:29,230 --> 00:01:30,931
........