1
00:00:00,004 --> 00:00:01,587
<i>V minulých dílech jste viděli:</i>

2
00:00:01,852 --> 00:00:03,916
Ty jsi ta studentka
zodpovědná za ten projekt?

3
00:00:03,988 --> 00:00:05,988
Jsem profesorka na škole
umění a designu v San Diegu.

4
00:00:06,323 --> 00:00:08,506
Každý den bys měl udělat
jednu věc, která tě děsí.

5
00:00:08,542 --> 00:00:10,508
- Co to mělo být?
- Další děsivá věc už na zítra.

6
00:00:10,544 --> 00:00:13,345
S Jesusem chceme postavit
obří domek na stromě.

7
00:00:13,350 --> 00:00:14,840
A myslela jsem,
že bys mohl pomoct.

8
00:00:14,860 --> 00:00:16,548
Nemůžu uvěřit,
že jsi to o Emmě věděla.

9
00:00:16,600 --> 00:00:18,350
Jesus začíná mít podezření.

10
00:00:18,385 --> 00:00:21,303
- Tys vzal Emmu na potrat?!
- Přestaň!

11
00:00:21,305 --> 00:00:25,140
- Omlouvám se, že jsem ti to neřekla.
- Snad je to mezi náma v pohodě.

12
00:00:25,192 --> 00:00:28,360
Z Anchor Beach uděláme soukromou školu.

13
00:00:28,395 --> 00:00:30,312
Vzdělání je pro všechny!

14
00:00:30,314 --> 00:00:32,230
Nesahejte na moji sestru!

15
00:00:33,533 --> 00:00:34,936
Pokud se za Russellem nevrátím,

16
00:00:34,937 --> 00:00:36,318
- zabije mě.
- Půjdu já.

17
00:00:36,370 --> 00:00:38,320
Nestřílejte!
To je moje dcera!

18
00:00:38,372 --> 00:00:41,456
Co je ještě potřeba, aby sis
konečně začala vážit svého života?

19
00:00:46,330 --> 00:00:48,380
<i>Vypadá to, že už se
noví sousedé stěhují.</i>

20
00:00:48,415 --> 00:00:51,166
<i>Snad budou lepší než ti předchozí.</i>

21
00:00:57,307 --> 00:01:00,342
Zapomněla jsem se
zeptat těch detektivů,

22
00:01:00,344 --> 00:01:03,178
........