1
00:00:00,620 --> 00:00:04,090
LIN28A.
Takzvaná fontána mládí.

2
00:00:04,090 --> 00:00:07,720
Manipulují s hladinou
exprese LIN28A u obou subjektů.

3
00:00:07,720 --> 00:00:11,970
- Tohle je Aisha a tohle...
- Ten experiment ze sklepa.

4
00:00:11,970 --> 00:00:17,640
Byl to náš první subjekt s LIN28A.
Dokázal se neuvěřitelně rychle hojit.

5
00:00:17,640 --> 00:00:21,310
To já se řízla. Chtěla jsem
vědět, jak rychle se zahojím.

6
00:00:21,310 --> 00:00:23,310
U Kiry se podařilo izolovat mutaci, že?

7
00:00:23,310 --> 00:00:26,180
Schopnost hojení je
seberegulující mutací toho genu.

8
00:00:26,180 --> 00:00:31,310
Který nezpůsobuje rakovinu. U Aishy
jste ji zmanipulovali, ne vyléčili.

9
00:00:31,310 --> 00:00:33,370
Musíme vědět,
jestli je to dědičný znak.

10
00:00:33,370 --> 00:00:36,580
Chcete oplodnit její vajíčka.
Kolik náhradních matek?

11
00:00:36,580 --> 00:00:40,160
- Zatím 1300. - Ať chtějí Kiru
využít jakkoliv, stane se to brzy.

12
00:00:40,160 --> 00:00:43,400
Uvěznila jsi Virginiu Coadyovou.
Ženu, která vytvořila Castor.

13
00:00:43,400 --> 00:00:46,530
- Je to nebezpečné břímě.
- Myslí si, že je mrtvá.

14
00:00:46,530 --> 00:00:49,070
- Co když se to dozví?
- Umíráte, P.T.

15
00:00:49,070 --> 00:00:51,800
Všechno to utrpení,
jen abyste si prodloužil život?

16
00:00:51,810 --> 00:00:54,510
Ani vám není 170 let,
to jsou všechno kecy.

17
00:00:57,430 --> 00:00:58,630
Pusťte mě ven.

18
00:00:59,661 --> 00:01:02,240
<i>- Lidi, já jsem Krystal.
- A já jsem Brie.</i>

19
00:01:05,900 --> 00:01:10,130
<i>Vítejte zpět na našem kanálu.
Než začneme s tímhle segmentem,</i>

20
00:01:10,130 --> 00:01:13,910
<i>chtěly bychom poděkovat
všem našim odběratelům,</i>

21
00:01:13,910 --> 00:01:16,890
........