1
00:00:34,906 --> 00:00:36,158
<i>Všichni říkali,</i>

2
00:00:36,992 --> 00:00:39,036
<i>že ten strom je ztrouchnivělý.</i>

3
00:00:40,662 --> 00:00:41,913
<i>Já jim ale odpovídal,</i>

4
00:00:42,581 --> 00:00:45,208
<i>že do toho má daleko.</i>

5
00:00:46,376 --> 00:00:49,338
<i>Tu noc se mi zdál sen.</i>

6
00:00:50,964 --> 00:00:51,965
<i>V tom snu</i>

7
00:00:52,966 --> 00:00:59,681
<i>jsem viděl, jak se
ten strom tyčí k modré obloze.</i>

8
00:01:02,184 --> 00:01:07,022
<i>Všechny jsem svolal a řekl jim,
že ten strom netrouchniví.</i>

9
00:01:10,025 --> 00:01:14,071
<i>Ten strom není ztrouchnivělý.</i>

10
00:01:26,583 --> 00:01:27,918
Slaňte dolů!

11
00:01:28,418 --> 00:01:30,128
Slaňujte!

12
00:01:32,756 --> 00:01:34,299
Teď!

13
00:01:47,104 --> 00:01:48,855
<i>KAPITÁN KWON</i>

14
00:01:57,948 --> 00:02:00,033
Cover a Conceale,
odpojte nepříteli komunikaci!

15
00:02:00,033 --> 00:02:00,867
Rozumím!

16
00:02:01,785 --> 00:02:03,578
<i>COVER</i>

17
00:02:04,705 --> 00:02:05,956
Odpojeno.

18
00:02:05,956 --> 00:02:07,207
<i>CONCEAL</i>

19
00:02:07,457 --> 00:02:09,835
Přímo do hrudi. Čao, šmejdi!

20
00:02:10,419 --> 00:02:12,045
<i>BOURÁK</i>

21
00:02:14,923 --> 00:02:16,341
<i>NEGATIVISTA</i>

22
00:02:20,303 --> 00:02:21,346
Sektor A čistý.

23
00:02:21,513 --> 00:02:22,347
<i>YONG_GURU</i>

24
00:02:24,975 --> 00:02:26,309
Kapitáne!

25
........