1
00:00:46,027 --> 00:00:49,087
AMERICKÝ CYBORG:
OCELOVÝ BOJOVNÍK

2
00:00:53,187 --> 00:00:56,306
17 let po nukleární válce

3
00:00:56,307 --> 00:00:59,826
byli všichni lidé,
kteří přežili, nahnáni do měst,

4
00:00:59,827 --> 00:01:02,786
která nyní fungovala jako věznice
řízená počítačovým systémem,

5
00:01:02,787 --> 00:01:06,386
napojeným na umělou inteligenci.

6
00:01:06,387 --> 00:01:09,506
Spíš než aby eliminoval ty neplodné,

7
00:01:09,507 --> 00:01:13,426
kteří zůstali naživu,
systém je nechal dožít.

8
00:01:13,427 --> 00:01:18,026
Kybernetický organismus,
který dříve sloužil lidským stvořením,

9
00:01:18,027 --> 00:01:22,998
je jim nyní nadřazen
a zavádí svůj pořádek.

10
00:01:45,067 --> 00:01:48,306
Napoj se na svůj rytmus.
Pamatuj si rozkazy.

11
00:01:48,307 --> 00:01:54,325
Vyhledej lidské rebely. Vše eliminuj.
Opakuji, eliminuj je. Konec.

12
00:02:14,747 --> 00:02:17,186
Prosím, pomozte mi.

13
00:02:17,187 --> 00:02:20,645
Mějte slitování.
Potřebuji potravu.

14
00:02:20,667 --> 00:02:25,558
Nejedl jsem celé dny,
potřebuju jídlo.

15
00:02:53,747 --> 00:02:55,726
Co se stalo?

16
00:02:57,267 --> 00:02:59,439
Rychle pryč.

17
00:03:00,307 --> 00:03:02,479
Utečme.

18
00:03:48,227 --> 00:03:51,321
- Chceš RZB?
- Ne, díky. - Pojď.

19
00:03:51,947 --> 00:03:55,678
- Chceš? No tak, pojď.
- Ne.

20
00:03:57,627 --> 00:04:00,243
Haló, hledáš lepší časy?

21
00:04:04,107 --> 00:04:09,556
- Haló, chlapi. Kam jdete?
- Pojď za námi. Je to fakt dobrý.

22
00:04:09,587 --> 00:04:15,639
- Je to tu hezký a teplý, pojď.
........