1
00:00:01,250 --> 00:00:02,794
Videli sme...

2
00:00:02,794 --> 00:00:04,857
Nemôžem ťa živiť,
nemôžem ťa ubytovať.

3
00:00:04,857 --> 00:00:06,303
Ani neviem ešte
kde budem spať ja.

4
00:00:06,303 --> 00:00:08,039
- Ale ja chcem pomôcť.
- Pomôž tu.

5
00:00:08,039 --> 00:00:11,389
Teda, je tu chudobná štvrť,
imigrácie, útulok...

6
00:00:11,389 --> 00:00:13,125
Ale ja chcem pomôcť tebe.

7
00:00:13,125 --> 00:00:15,588
Mohli by sme toto robiť každý deň, že?

8
00:00:15,588 --> 00:00:17,633
Čo.. krížovku?

9
00:00:21,684 --> 00:00:23,581
Aspoň kým dokončia tú rekonštrukciu.

10
00:00:23,581 --> 00:00:25,566
Nechala si ich urobiť pred tým,
než som sem prišiel?

11
00:00:25,566 --> 00:00:26,316
Nie.

12
00:00:27,321 --> 00:00:29,867
Si smutná. Prečo si smutná?

13
00:00:30,176 --> 00:00:32,580
Moja priateľka sa odsťahovala.

14
00:00:32,580 --> 00:00:35,169
Miluješ ju?

15
00:00:37,132 --> 00:00:39,052
Takže, išla som s Jackom do Fresna.

16
00:00:39,513 --> 00:00:40,740
- Oh, áno?
- Hej.

17
00:00:40,740 --> 00:00:42,433
Stretla som Richa a jeho rodiny.
Sú zlatí.

18
00:00:42,433 --> 00:00:44,020
Prepáč, kto je Rich?

19
00:00:44,020 --> 00:00:46,302
Je to môj polovičný brat.

20
00:00:50,218 --> 00:00:52,955
Ja neviem... neviem
čo mám kurva za problém.

21
00:01:03,335 --> 00:01:04,351
Jednoznačne precenení.

22
00:01:04,351 --> 00:01:07,335
Rozhodne, 100% riadne ohodnotení.

23
00:01:07,585 --> 00:01:08,903
Sú ako každá iná rodina.

........