1
00:00:22,400 --> 00:00:27,939
Pochopení lidského genomu
a dopadu životního prostředí na geny

2
00:00:27,940 --> 00:00:31,579
je svatým grálem
prodloužení lidského života.

3
00:00:31,580 --> 00:00:37,059
Nemůžu prozradit číslo monitorovaných
geneticky identických osob,

4
00:00:37,060 --> 00:00:40,789
ale můžu vám představit
jeden z našich nejlepších subjektů.

5
00:00:40,790 --> 00:00:45,050
Dámy a pánové, seznamte
se s Rachel Duncanovou.

6
00:00:46,260 --> 00:00:51,339
Když mi bylo šest, stala jsem se
jedinou Ledou, která ví o dalších klonech.

7
00:00:51,340 --> 00:00:54,469
Doktor Leekie mi ukázal
jejich složky, abych pochopila,

8
00:00:54,470 --> 00:00:58,900
- jak zkušenosti určují vlastnosti.
- Svou vlastní složku jsi taky viděla?

9
00:01:00,430 --> 00:01:02,210
A znáš svoje identifikační číslo?

10
00:01:07,030 --> 00:01:10,260
- Rachel?
- 779H41.

11
00:01:11,830 --> 00:01:15,339
Zakódované identifikační štítky
jsou sekvence syntetické DNA,

12
00:01:15,340 --> 00:01:18,559
tvořené čtyřmi nukleotidy,
které patentují dané klony.

13
00:01:18,560 --> 00:01:21,529
Tak poznáte, že jsem
Rachel Duncanová,

14
00:01:21,530 --> 00:01:28,340
ne Lisa Glynnová, 415K98,
nebo Cosima Niehausová, 324B21.

15
00:01:33,710 --> 00:01:40,019
<i>Mitochondriální DNA je
stavebním kamenem procesu hojení,</i>

16
00:01:40,020 --> 00:01:43,149
<i>ale na potomky se
přenáší pouze přes matku,</i>

17
00:01:43,150 --> 00:01:49,059
<i>což jsme zjistili během
výzkumu nezvyklé dlouhověkosti.</i>

18
00:01:49,060 --> 00:01:54,459
<i>Ale teď jsme, díky
přispění Rachel Duncanové,</i>

19
00:01:54,460 --> 00:01:57,359
<i>konečně našli svoji Evu.</i>

20
00:01:57,360 --> 00:02:00,370
<i>Rachel, nechám to na tobě.</i>

21
00:02:05,140 --> 00:02:08,679
Všichni máte ze svého místa
........