1
00:00:07,302 --> 00:00:09,802
Videli ste:

2
00:00:10,354 --> 00:00:11,854
Moja stará podpísala rozvodové papiere.

3
00:00:12,038 --> 00:00:14,005
Len to, že sme otcom odlúčení,

4
00:00:14,040 --> 00:00:15,673
neznamená, že my dve
nemôžeme mať vzťah.

5
00:00:15,709 --> 00:00:17,442
Nechcem mať s tým svetom
nič spoločného.

6
00:00:17,477 --> 00:00:18,910
Potrebujete nového dodávateľa.

7
00:00:18,945 --> 00:00:20,745
S jedným vás môžem spojiť .
S El Santom.

8
00:00:20,780 --> 00:00:22,213
Musíte ísť do Bolívie.

9
00:00:22,249 --> 00:00:24,782
Vy a vaši ľudia máte 72 hodín
na doručenie tovaru

10
00:00:24,818 --> 00:00:27,085
na moje lode alebo na hranicu.

11
00:00:31,057 --> 00:00:32,223
Máme 100 litrov.

12
00:00:32,259 --> 00:00:33,691
Vezmite si ich a už nás neuvidíte.

13
00:00:33,727 --> 00:00:35,460
Ak sa s El Santom nedohodneme,

14
00:00:35,495 --> 00:00:36,594
Guero zomrie.

15
00:00:36,630 --> 00:00:37,562
Dohovorím stretnutie.

16
00:00:37,597 --> 00:00:39,030
Je to El Santova biblia.

17
00:00:39,065 --> 00:00:40,498
On nie je len drogový díler.

18
00:00:40,534 --> 00:00:43,067
Vedie tu nejaký kult.

19
00:00:45,038 --> 00:00:46,571
Daj mi El Santa.

20
00:00:48,222 --> 00:00:49,722
Choď do pekla.

21
00:00:59,119 --> 00:01:00,852
Guero? James?

22
00:01:03,078 --> 00:01:04,578
Preber sa Teresa.

23
00:01:26,622 --> 00:01:28,122
Môžeš sa postaviť.

24
00:01:31,470 --> 00:01:32,970
Ako dlho som tu?

........