1
00:00:08,450 --> 00:00:11,309
A pokud je všechno, co jsem četl, pravda,
bude to největší případ mého života.

2
00:00:12,872 --> 00:00:13,794
Stůjte.

3
00:00:14,887 --> 00:00:19,654
Pokud se mne ještě někdy pokusí Pieter prohlásit
za mrtvého, můžu mu přinést dost problémů.

4
00:00:20,706 --> 00:00:23,015
- Jedou ho zatknout.
- Pondělí bude v pořádku.

5
00:00:23,015 --> 00:00:26,099
Za čtyři dny.
Myslím, že je to pozdě.

6
00:00:28,396 --> 00:00:32,125
Na základě skutečných událostí

7
00:00:33,356 --> 00:00:37,341
Paříž 1943, dům Dirka Mentena

8
00:00:54,410 --> 00:00:58,747
- Zařídil ses dobře.
- Tak jako ty.

9
00:01:01,307 --> 00:01:02,782
Neptej se jak.

10
00:01:04,224 --> 00:01:07,486
Bolševici mi všechno vzali.
Ale pomstil jsem se.

11
00:01:09,439 --> 00:01:12,430
Raději by sis měl dávat pozor.
Rusové postupují dopředu.

12
00:01:12,430 --> 00:01:17,112
A my tady čekáme Američany.
Díky, mami.

13
00:01:17,112 --> 00:01:21,185
Hitler vkládá všechny své naděje do Rommela.

14
00:01:21,185 --> 00:01:24,844
Němci to nemůžou vydržet.
Už je to jasné.

15
00:01:24,844 --> 00:01:27,041
Tady to nějak přežijeme.

16
00:01:28,945 --> 00:01:30,857
Ty možná.

17
00:01:33,507 --> 00:01:35,333
Ty ne?

18
00:02:11,935 --> 00:02:15,083
Mentenova aféra dle knihy Hanse Knoopa
S01E3 přeložil jethro

19
00:02:15,760 --> 00:02:20,361
Podle názoru Liberální strany bylo
vyšetřování vedeno velmi laxně.

20
00:02:20,361 --> 00:02:24,014
Celá věc je pro Holandsko velmi nepříjemná.

21
00:02:24,014 --> 00:02:30,903
Pan Knoop řekl, že to slyšel
od nějakých lidí v Sovětském svazu...

22
00:02:30,903 --> 00:02:33,076
prostřednictvím tlumočníka.

........