1
00:00:00,100 --> 00:00:02,015
Nemůžu si vzít pana Whitwortha.

2
00:00:02,096 --> 00:00:04,296
Co kdybych tě požádal,
abys počkala?

3
00:00:04,896 --> 00:00:07,552
Dostali jsme pozvánku
od sira Francise Basseta.

4
00:00:07,633 --> 00:00:11,050
- Jistě máme mnoho společného.
- Ty jsi tu nabídku odmítl?

5
00:00:11,131 --> 00:00:13,919
Jako smírčí soudce jsi mohl
udělat tolik dobrého.

6
00:00:14,000 --> 00:00:17,451
- Můj syn má křivici?!
- Křivý malý špunt, co?

7
00:00:17,600 --> 00:00:20,519
Jak bych mohl vědět,
že za měsíc budu svobodný?

8
00:00:20,600 --> 00:00:24,650
- Řádně toho využijte.
- To mám v plánu, madam.

9
00:00:24,731 --> 00:00:28,050
Drakeu Carne, mám příkaz
odvést tě do vězení v Truru.

10
00:00:28,100 --> 00:00:29,550
Takže Drakea pověsí?

11
00:00:29,600 --> 00:00:33,549
A co bys dala za to,
aby byl osvobozen?

12
00:00:57,030 --> 00:00:59,140
Překlad a časování - Anniie126

13
00:01:45,343 --> 00:01:48,919
'Brej večír! Pozdravte
svýho novýho hrobníka!

14
00:01:49,000 --> 00:01:50,758
Není to spíš vykradač hrobů?

15
00:01:52,000 --> 00:01:53,351
Nemluv zle o živejch,

16
00:01:53,432 --> 00:01:56,231
vobzvlášť před jejich
vlastní krví!

17
00:01:56,312 --> 00:01:59,629
Ano, jsem jeho dcera,
ale doufám, že nejsem po něm!

18
00:01:59,710 --> 00:02:01,097
To by bylo pěkný!

19
00:02:03,324 --> 00:02:04,471
Vy netancujete?

20
00:02:05,788 --> 00:02:07,766
Podle Pána je to hřích.

21
00:02:08,518 --> 00:02:11,739
Tak to ten váš Pán
vypadá jako pěknej morous.

22
00:02:13,694 --> 00:02:14,919
Co slavíme?
........