1
00:00:12,140 --> 00:00:13,174
No tak.

2
00:00:59,231 --> 00:01:00,036
Havensi,

3
00:01:00,771 --> 00:01:02,436
vezmi Pitta a
prozkoumejte okolí.

4
00:01:02,751 --> 00:01:04,001
Měli by přijít od pláže.

5
00:01:04,646 --> 00:01:08,205
Tak pojďte. Pojďte.
Do mlýna.

6
00:01:12,811 --> 00:01:13,999
Možná tu nějakou dobu pobudete.

7
00:01:14,106 --> 00:01:15,480
Pokusím se je příliš neutahovat.

8
00:01:19,218 --> 00:01:21,430
Podívejte, neměl jsem ponětí,
že se tam objeví hlídka,

9
00:01:21,450 --> 00:01:22,575
neměl jsem jinou možnost.

10
00:01:22,590 --> 00:01:23,705
To je dobrý.

11
00:01:24,430 --> 00:01:25,435
Kdy proběhne výměna?

12
00:01:25,741 --> 00:01:28,800
Souhlasili s dneškem
a výkupným 500 liber navrch.

13
00:01:28,811 --> 00:01:29,650
To je vše?

14
00:01:30,146 --> 00:01:32,050
A dostaneme zpátky Caleba,
hlavně na tom záleží.

15
00:01:32,080 --> 00:01:32,947
Budeme v pohodě.

16
00:01:33,582 --> 00:01:36,884
Ty... udělej co je třeba.

17
00:01:53,302 --> 00:01:54,434
Víš, má pravdu.

18
00:01:56,552 --> 00:01:57,789
Nikdo nemohl vědět,
že se tam Wakefield objeví.

19
00:01:57,800 --> 00:01:58,500
Já vím.

20
00:01:59,655 --> 00:02:01,892
- Bylo to buď on nebo my.
- Vždyť já vím!

21
00:02:01,927 --> 00:02:04,194
Shh.

22
00:02:05,564 --> 00:02:06,700
Tallmadge se zachoval správně.

23
00:02:06,720 --> 00:02:07,650
Na rozdíl ode mě.

24
........