1
00:00:07,342 --> 00:00:09,489
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:12,594 --> 00:00:15,344
V tom chlapci je potenciál zla.

3
00:00:15,472 --> 00:00:17,839
Za zabití si zaslouží trofej.

4
00:00:18,100 --> 00:00:20,100
- Jsem tu na úklid.
- Bezva.

5
00:00:20,547 --> 00:00:22,669
Vím, že jsem slíbil,
že vám seženeme atomovku...

6
00:00:23,141 --> 00:00:26,124
ale není to zrovna jako skočit
si za roh do obchodu pro chleba.

7
00:00:26,125 --> 00:00:30,644
Svět umírá. Vy a pan
Quinlan jste poslední naděje.

8
00:00:33,521 --> 00:00:35,772
Quinlane, to je
můj novej kámoš Roman.

9
00:00:35,890 --> 00:00:38,882
Roman pracoval v raketovým
silu tady kousek.

10
00:00:38,968 --> 00:00:41,030
- Je tam hlavice?
- Tvrdí to.

11
00:00:41,327 --> 00:00:43,393
Goodweather je tam někde venku.

12
00:00:43,496 --> 00:00:45,579
Moje legie po nich pátrají.

13
00:00:46,139 --> 00:00:48,748
Stejně tak shromažďují
všechny atomové zbraně.

14
00:00:48,885 --> 00:00:52,446
<i>Vy dva vyhazujete autobusy
do vzduchu a ani nevíte,</i>

15
00:00:52,447 --> 00:00:55,055
<i>že je používají
k převozu lidských zajatců?</i>

16
00:00:55,141 --> 00:00:57,140
Kdybychom čekali
na dokonalý okamžik

17
00:00:57,141 --> 00:00:58,749
ke vzpouře,
nikdy by k ní nedošlo.

18
00:00:58,811 --> 00:01:00,576
Obrovské budovy Partnerství.

19
00:01:00,577 --> 00:01:04,097
Viděl jsem je pumpovat
z cisterny krev do potrubí.

20
00:01:04,183 --> 00:01:07,015
Pokud byste do té krve
zamíchali nějaký jed,

21
00:01:07,016 --> 00:01:10,414
můžete dostat tisíce strigoiů
a neměli by tušení, co to bylo.

22
........