1
00:00:01,492 --> 00:00:03,359
V minulých dílech...

2
00:00:03,461 --> 00:00:07,863
Ghost Rideři, Divoký Hon,
přichází s bouří

3
00:00:07,966 --> 00:00:09,832
a unášejí lidi.

4
00:00:09,934 --> 00:00:13,169
Najdi způsob,
jak si na mě vzpomenout.

5
00:00:13,271 --> 00:00:14,503
Copak to nechápeš?

6
00:00:14,606 --> 00:00:17,273
Neexistujeme,
už na nás zapomněli.

7
00:00:17,375 --> 00:00:18,808
Někdo si na mě vzpomene.

8
00:00:21,212 --> 00:00:22,678
Co je kruci ten Stiles?

9
00:00:25,483 --> 00:00:26,916
Teď tě neroztrhnu vejpůl.

10
00:00:27,018 --> 00:00:29,919
Tohle asi obejmutím nesmažeme.

11
00:00:30,021 --> 00:00:32,054
Nemůžeš někoho jen tak vymazat.

12
00:00:32,156 --> 00:00:34,724
Něco po nich zůstane.

13
00:00:34,826 --> 00:00:36,492
Vzpomínám si.

14
00:00:36,594 --> 00:00:37,594
Tati.

15
00:00:40,231 --> 00:00:41,731
Neřekla jsem ti to zpátky.

16
00:00:41,833 --> 00:00:44,400
To nemusíš.

17
00:00:44,502 --> 00:00:45,334
Má smečku.

18
00:00:45,436 --> 00:00:46,702
Theo v ní není.

19
00:00:46,804 --> 00:00:47,804
Ale já jsem.

20
00:00:53,645 --> 00:00:56,912
Nemůžu uvěřit tomu,
že už nejsme na střední.

21
00:00:57,015 --> 00:00:59,048
Jo, všechno se změnilo.

22
00:01:39,508 --> 00:01:41,475
Hej, dobrá práce, Diazi.

23
00:01:41,577 --> 00:01:43,978
Nolane, ty zůstaň tam.
Můžeš ho dát.

24
00:01:49,618 --> 00:01:51,229
Dobrá práce.
........