1
00:01:41,009 --> 00:01:42,829
<i>Drahý Joshuo.</i>

2
00:01:43,873 --> 00:01:47,554
<i>Vím, žes o mně neslyšel skoro šest let.</i>

3
00:01:48,099 --> 00:01:51,177
<i>Je neuvěřitelné, že už chodíš na střední.</i>

4
00:01:51,853 --> 00:01:57,266
<i>Jakoby se čas zastavil i pádil zároveň.</i>

5
00:01:57,943 --> 00:02:02,003
<i>Obvykle otec doufá, že syn
půjde v jeho šlépějích.</i>

6
00:02:02,136 --> 00:02:05,868
<i>Díkybohu to u nás neplatí.</i>

7
00:02:06,331 --> 00:02:08,248
<i>Nikdy jsem ti nechtěl ublížit, Joshi...</i>

8
00:02:09,179 --> 00:02:12,601
<i>ale zklamal jsem tě ve všech směrech.</i>

9
00:02:14,974 --> 00:02:19,901
<i>Tento dopis slouží
k řádnému rozloučení s tebou.</i>

10
00:02:20,882 --> 00:02:23,734
<i>Nevím, proč mi to trvalo tak dlouho.</i>

11
00:02:24,390 --> 00:02:27,016
<i>Možná, že jsem nakonec opravdu zbabělec.</i>

12
00:02:27,639 --> 00:02:30,214
<i>Něco na tomto světě dokaž, synu.</i>

13
00:02:30,600 --> 00:02:33,060
<i>Vždy ochraňuj svou matku.</i>

14
00:02:33,680 --> 00:02:36,146
<i>Ať už o mně uslyšíš cokoli,</i>

15
00:02:36,147 --> 00:02:40,485
<i>nevšímej si toho...
a nikdy se neohlížej.</i>

16
00:02:42,408 --> 00:02:43,995
<i>Tvůj otec.</i>

17
00:03:21,234 --> 00:03:23,611
<i>Ten sráč se oběsil, kámo!</i>

18
00:03:23,612 --> 00:03:26,739
<i>To ne, ten posera se vyřídil, brácho!</i>

19
00:03:26,740 --> 00:03:28,115
Co se stalo, Lopezi?

20
00:03:28,116 --> 00:03:30,075
Tady brácha měl problémy, pane.

21
00:03:30,076 --> 00:03:33,203
Sebevražda, to určitě.
Strčte Lopeze do díry.

22
00:03:33,204 --> 00:03:36,126
Než ho sundáte, všechno nafoťte.

23
00:03:36,585 --> 00:03:37,836
Ne, počkat.

24
00:03:39,628 --> 00:03:41,512
Ještě nedělejte nic.

........