1
00:00:03,367 --> 00:00:05,382
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:11,194 --> 00:00:13,712
- O tuhle dýku jsem byl připraven.
- Kým?

3
00:00:14,148 --> 00:00:15,647
Tyrionem Lannisterem.

4
00:00:17,039 --> 00:00:20,346
Vykroč za produktivnějším
vztahem s možným spojencem.

5
00:00:20,544 --> 00:00:22,241
Dovolím ti těžit dračí sklo

6
00:00:22,242 --> 00:00:24,459
- a udělat z něj zbraně.
- Děkuji ti.

7
00:00:25,676 --> 00:00:28,825
Má tři dospělé draky,
Tvoje Výsosti.

8
00:00:29,192 --> 00:00:31,234
Jak je zamýšlíš zastavit?

9
00:00:31,463 --> 00:00:34,027
Už pracujeme na řešení.

10
00:00:39,275 --> 00:00:41,444
Myslel jsem, že míříš na Zimohrad.

11
00:00:41,665 --> 00:00:43,088
Jon Sníh slezl z Černého hradu

12
00:00:43,089 --> 00:00:45,008
s armádou divokých
a vyhrál bitvu bastardů.

13
00:00:45,369 --> 00:00:46,822
Teď je králem Severu.

14
00:00:48,882 --> 00:00:50,257
Tvá sestra je mrtvá?

15
00:00:50,842 --> 00:00:54,774
Má ji Euron. Nemohl jsem ji
zachránit. Snažil jsem se.

16
00:00:55,133 --> 00:00:57,213
Kdyby ses snažil,
nebyl bys tady.

17
00:00:58,312 --> 00:00:59,954
A co Casterlyova skála?

18
00:01:08,056 --> 00:01:10,842
Oba víme, jak nákladná
dokáže být válka.

19
00:01:10,869 --> 00:01:14,419
- Tvé pokladnice jsou prázdné.
- Můj dluh bude plně splacen.

20
00:01:15,008 --> 00:01:16,152
Jak se to stane?

21
00:01:16,175 --> 00:01:18,896
- Bude to bolestivé?
- Ne, tím jsem si jist.

22
00:01:19,021 --> 00:01:20,858
Hnusí se mi
zemřít jako tvůj syn.

23
........