1
00:00:00,001 --> 00:00:02,649
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:06,720 --> 00:00:10,563
Říká, že umírá. Chce žít navěky.

3
00:00:10,618 --> 00:00:13,130
Myslí si, že vy mu
s tím můžete pomoc.

4
00:00:14,197 --> 00:00:17,437
Kdybych to mohl zvětšit,
mohl bych zjistit, čí je to ruka.

5
00:00:17,681 --> 00:00:19,469
Budeme tě držet s ostatními.

6
00:00:20,500 --> 00:00:22,500
Vypadáš jako milý mladý muž.

7
00:00:23,696 --> 00:00:26,710
Takové chování tu nebudeme tolerovat.
Rozumíš?

8
00:01:14,420 --> 00:01:15,950
Uhni.

9
00:01:31,710 --> 00:01:33,698
To bych radši sněd skunčí koule.

10
00:01:34,090 --> 00:01:35,990
Schovám ji na později.

11
00:02:18,493 --> 00:02:20,995
Díky. To je od tebe milé.

12
00:02:22,413 --> 00:02:23,998
Není. Ne.

13
00:02:24,000 --> 00:02:26,500
- Strčte ho na samotku.
- Ne, prosím.

14
00:02:26,520 --> 00:02:29,796
Chtěl jsem být sobec.
Nechtěl jsem o to zakopnout.

15
00:02:29,825 --> 00:02:31,798
Nechtěl jsem být milý!

16
00:02:31,798 --> 00:02:34,830
Prosím! Udělám cokoliv,
jen mě nedávejte na samotku.

17
00:02:34,870 --> 00:02:36,844
Nechci tam.

18
00:02:37,940 --> 00:02:39,570
- <b>MIMO PROVOZ</b>
- Není zač.

19
00:02:41,750 --> 00:02:44,060
<i>- Co se tam píše?
- A co máme jíst?</i>

20
00:02:44,102 --> 00:02:45,630
Mrcha!

21
00:02:48,606 --> 00:02:51,692
<i>Tohle není fér.
Měli bychom něco udělat.</i>

22
00:02:52,652 --> 00:02:54,720
<i>- Co jsme udělali?
- Co budeme dělat?</i>

23
00:02:55,113 --> 00:02:57,448
........