1
00:00:39,204 --> 00:00:40,377
Anna!

2
00:00:58,254 --> 00:00:59,556
Och!

3
00:01:00,477 --> 00:01:02,738
Myslím, že je úplne normálne,
keď som v prvý deň

4
00:01:02,938 --> 00:01:05,400
trochu nervózna, určite
všetko dobre dopadne.

5
00:01:06,036 --> 00:01:08,137
So školou nemám veľa skúseností,

6
00:01:08,171 --> 00:01:11,006
ale prečo by to nedopadlo dobre?
Ešte lepšie než dobre.

7
00:01:11,041 --> 00:01:12,574
Nepochybujem,
že to tak bude.

8
00:01:12,609 --> 00:01:14,576
Vôbec nie.

9
00:01:14,811 --> 00:01:16,758
Som zopár rokov pozadu,

10
00:01:17,577 --> 00:01:20,349
ale to nie je dôvod na to, aby
som nemyslela optimisticky.

11
00:01:20,536 --> 00:01:22,252
Už sa môžem,

12
00:01:22,386 --> 00:01:24,753
z akademického hľadiska,
jedine zlepšovať.

13
00:01:24,788 --> 00:01:28,155
Ak človek vykročí tou správnou
nohou, všetko dobre dopadne.

14
00:01:28,874 --> 00:01:31,026
Spomaľ, prosím ťa.

15
00:01:32,684 --> 00:01:35,172
Bude naozaj príjemné
mať nových priateľov,

16
00:01:35,297 --> 00:01:37,733
aj keď predpokladám, že bude
ťažké spriateliť sa s nimi,

17
00:01:37,767 --> 00:01:39,768
keďže sa asi všetci
poznajú celú večnosť.

18
00:01:39,995 --> 00:01:41,925
Celý život snívam o škole.

19
00:01:42,250 --> 00:01:44,506
Čo by sa mohlo poka...

20
00:01:46,198 --> 00:01:48,077
Prosím, nech to nie
je zlé znamenie.

21
00:01:48,111 --> 00:01:50,679
Preboha, Anna, vravela som
ti, že máš spomaliť.

22
00:01:50,714 --> 00:01:53,682
- Prinesiem metlu.
- Mrzí ma to, Marilla.
........