1
00:00:08,390 --> 00:00:11,038
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:15,109 --> 00:00:18,952
Říká, že umírá. Chce žít navěky.

3
00:00:19,007 --> 00:00:21,519
Myslí si, že vy mu
s tím můžete pomoc.

4
00:00:22,586 --> 00:00:25,826
Kdybych to mohl zvětšit,
mohl bych zjistit, čí je to ruka.

5
00:00:26,070 --> 00:00:27,858
Budeme tě držet s ostatními.

6
00:00:28,889 --> 00:00:30,889
Vypadáš jako milý mladý muž.

7
00:00:32,085 --> 00:00:35,099
Takové chování tu nebudeme tolerovat.
Rozumíš?

8
00:01:22,809 --> 00:01:24,339
Uhni.

9
00:01:40,099 --> 00:01:42,087
To bych radši sněd skunčí koule.

10
00:01:42,479 --> 00:01:44,379
Schovám ji na později.

11
00:02:26,882 --> 00:02:29,384
Díky. To je od tebe milé.

12
00:02:30,802 --> 00:02:32,387
Není. Ne.

13
00:02:32,389 --> 00:02:34,889
- Strčte ho na samotku.
- Ne, prosím.

14
00:02:34,909 --> 00:02:38,185
Chtěl jsem být sobec.
Nechtěl jsem o to zakopnout.

15
00:02:38,214 --> 00:02:40,187
Nechtěl jsem být milý!

16
00:02:40,187 --> 00:02:43,219
Prosím! Udělám cokoliv,
jen mě nedávejte na samotku.

17
00:02:43,259 --> 00:02:45,233
Nechci tam.

18
00:02:46,329 --> 00:02:47,959
- <b>MIMO PROVOZ</b>
- Není zač.

19
00:02:50,139 --> 00:02:52,449
<i>- Co se tam píše?
- A co máme jíst?</i>

20
00:02:52,491 --> 00:02:54,019
Mrcha!

21
00:02:56,995 --> 00:03:00,081
<i>Tohle není fér.
Měli bychom něco udělat.</i>

22
00:03:01,041 --> 00:03:03,109
<i>- Co jsme udělali?
- Co budeme dělat?</i>

23
00:03:03,502 --> 00:03:05,837
........