1
00:00:02,226 --> 00:00:05,765
Dámy a pánové, průkopník techniky, Darius Tanz!

2
00:00:05,805 --> 00:00:06,906
Pane, jmenuji se Liam Cole.

3
00:00:06,953 --> 00:00:09,386
Za 186 dní se srazí Země
s asteroidem

4
00:00:09,417 --> 00:00:10,917
a všichni zemřeme.

5
00:00:10,919 --> 00:00:12,853
V předchozích dílech Salvation ...

6
00:00:12,878 --> 00:00:14,954
Tohle není byznys,
tohle je můj život.

7
00:00:14,956 --> 00:00:17,289
Budu jí muset
každý den lhát.

8
00:00:17,291 --> 00:00:18,958
Víš, jaké to bude strašné?

9
00:00:18,960 --> 00:00:22,862
Byl zavražděn pracovník Ministerstva obrany
s vysokým stupněm pověření.

10
00:00:22,864 --> 00:00:25,897
Očividně viděl nějaký soubor,
který neměl vidět ... Projekt Atlas.

11
00:00:25,899 --> 00:00:27,733
Víš, že za normálních okolností

12
00:00:27,735 --> 00:00:29,335
bych nic z toho neudělala.

13
00:00:29,337 --> 00:00:32,192
Vybrala sis, Grace.
Teď si musím vybrat já.

14
00:00:32,217 --> 00:00:35,541
Potřebujeme jen fungující EM pohon
a já ho dokážu sestrojit.

15
00:00:35,543 --> 00:00:37,610
Profesore Crofte, proberte se.

16
00:00:37,612 --> 00:00:39,711
Elektromagnetický pohon funguje.

17
00:00:39,713 --> 00:00:43,048
Někdo se naboural do sondy Io
a zabil Lazla, aby zahladil stopy.

18
00:00:43,050 --> 00:00:45,350
elektromagnetický pohon
v Tanz již není v bezpečí.

19
00:00:45,352 --> 00:00:46,551
Ani vy.

20
00:00:46,553 --> 00:00:48,820
Grace, to je Theresa,

21
00:00:48,822 --> 00:00:49,888
Lazlova sestra.

22
00:00:49,890 --> 00:00:51,322
Jen Tess.

23
00:00:51,324 --> 00:00:52,924
Můžete mi říkat Tess.
........