1
00:00:01,095 --> 00:00:03,287
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:04,586 --> 00:00:06,586
Clegane, podívej se do plamenů.

3
00:00:06,725 --> 00:00:09,809
- Co vidíš?
- Ledovou zeď.

4
00:00:10,855 --> 00:00:11,952
Zeď.

5
00:00:13,919 --> 00:00:17,238
Jediné, co stojí mezi námi
a armádou mrtvých, je Zeď.

6
00:00:17,249 --> 00:00:20,109
A ta není řádně obsazena
už po staletí.

7
00:00:20,405 --> 00:00:22,947
Nočního krále jsme naposledy
viděli v Tvrdodomově.

8
00:00:23,131 --> 00:00:26,019
Nejbližší hrad odtud
je Východní hlídka u moře.

9
00:00:26,063 --> 00:00:27,906
A tam půjdu.

10
00:00:28,110 --> 00:00:30,724
Vypadá to, že teď
jsme Noční hlídka my.

11
00:00:34,358 --> 00:00:37,136
Sluší ti to, lady Stark.

12
00:00:38,024 --> 00:00:40,658
- Jon ti nechal velení?
- Ano.

13
00:00:50,756 --> 00:00:53,599
- Lorde Tarly.
- Mého syna znáš.

14
00:00:53,742 --> 00:00:55,121
Budeš bojovat s námi,

15
00:00:56,055 --> 00:00:58,449
nebo s bandou divochů
a eunuchů?

16
00:00:59,846 --> 00:01:01,394
Co myslíš, že bych měla udělat?

17
00:01:01,410 --> 00:01:04,407
Pokud je využiješ k tomu,
abys vypálila hrady a města,

18
00:01:04,530 --> 00:01:07,622
tak nejsi nijak odlišná.
Jsi stejná jako oni.

19
00:01:09,575 --> 00:01:10,634
Poslouchej.

20
00:01:32,968 --> 00:01:38,870
www.edna.cz/game-of-thrones

21
00:01:55,102 --> 00:02:01,019
House Edna, Wardens of Subs
presents

22
00:02:06,191 --> 00:02:12,171
Překlad, korekce a časování:
Xavik z Kénig's Fieldu
........