1
00:00:02,328 --> 00:00:05,051
Před deseti lety
celá zvířecí říše zmutovala

2
00:00:05,054 --> 00:00:07,804
a ohrozila život lidí na planetě.

3
00:00:07,806 --> 00:00:09,957
Naší skupině se podařilo
zvířata vyléčit,

4
00:00:09,960 --> 00:00:12,342
no, cena byla příliš vysoká.

5
00:00:12,344 --> 00:00:15,112
Při pokusu navrátit
planetu zvířatům,

6
00:00:15,114 --> 00:00:16,749
tajná organizace
přezdívaná Pastýři

7
00:00:16,752 --> 00:00:21,285
vypustila plyn, který
sterilizoval celé lidstvo.

8
00:00:21,287 --> 00:00:23,843
Následně laboratorní
stvůry, hybridi,

9
00:00:23,846 --> 00:00:26,191
zpustošili Západní pobřeží.

10
00:00:26,194 --> 00:00:28,391
A tak byla vybudována
masivní bariéra,

11
00:00:28,394 --> 00:00:30,294
aby byl ochráněn zbytek
Severní Ameriky,

12
00:00:31,370 --> 00:00:33,395
no, začaly se objevovat nové druhy,

13
00:00:33,398 --> 00:00:36,266
proto se snažíme sjednotit náš tým.

14
00:00:36,268 --> 00:00:37,834
Bojujeme na mnoha frontách,

15
00:00:37,836 --> 00:00:39,903
hledáme lék na sterilitu

16
00:00:39,905 --> 00:00:42,205
a snažíme se zastavit hybridy.

17
00:00:42,207 --> 00:00:45,239
Boj o přežití lidstva právě začal.

18
00:00:46,678 --> 00:00:48,012
V předchozích dílech ...

19
00:00:48,146 --> 00:00:49,046
To jsem já, Clem.

20
00:00:49,048 --> 00:00:51,181
Můj otec je naživu
a potřebuje tě, Jamie.

21
00:00:51,183 --> 00:00:53,116
To je Mitch Morgan.

22
00:00:55,053 --> 00:00:56,553
Budete v pořádku.

23
00:00:56,555 --> 00:00:58,889
Je tody někdo, kdo
........