1
00:00:01,546 --> 00:00:04,542
Před deseti lety
celá zvířecí říše zmutovala

2
00:00:04,545 --> 00:00:06,645
a ohrozila životy lidí na planetě.

3
00:00:06,648 --> 00:00:09,140
Naší skupině se podařilo
zvířata vyléčit,

4
00:00:09,142 --> 00:00:11,843
no, cena byla příliš vysoká.

5
00:00:11,845 --> 00:00:14,713
Při pokusu navrátit
planetu zvířatům,

6
00:00:14,715 --> 00:00:17,215
tajná organizace přezdívaná
Pastýři vypustila plyn,

7
00:00:17,217 --> 00:00:20,819
který sterilizoval celé lidstvo.

8
00:00:20,821 --> 00:00:23,289
Následně laboratorní
stvůry, hybridi,

9
00:00:23,292 --> 00:00:25,237
zpustošili Západní pobřeží.

10
00:00:25,240 --> 00:00:27,092
A tak byla vybudovaná
masivní bariéra,

11
00:00:27,094 --> 00:00:29,728
aby byl ochráněn zbytek
Severní Ameriky,

12
00:00:29,730 --> 00:00:32,351
no, začaly se objevovat nové druhy,

13
00:00:32,354 --> 00:00:34,599
proto se snažíme sjednotit náš tým.

14
00:00:34,601 --> 00:00:37,031
Bojujeme na mnoha frontách,

15
00:00:37,034 --> 00:00:39,070
hledáme lék na sterilitu

16
00:00:39,072 --> 00:00:42,741
a snažíme se zastavit
hybridy a Pastýře,

17
00:00:42,743 --> 00:00:45,844
kteří je vytvořili ke
zničení lidské rasy.

18
00:00:45,846 --> 00:00:49,130
Boj o přežití lidstva právě začal.

19
00:00:50,982 --> 00:00:53,051
V předchozích dílech ...

20
00:00:53,053 --> 00:00:55,220
Do večera budete
mít Clementine Lewisova.

21
00:00:55,222 --> 00:00:58,335
Clemino dítě může
vyřešit sterilitu?

22
00:00:58,338 --> 00:00:59,907
Jsi na sebe pyšná?

23
........