1
00:00:00,001 --> 00:00:02,886
V minulých dílech jste viděli..

2
00:00:06,725 --> 00:00:08,625
Říká, že umírá

3
00:00:08,627 --> 00:00:10,594
a že chce žít navždy.

4
00:00:10,596 --> 00:00:13,130
A myslí si, že mu
s tím vy můžete pomoc.

5
00:00:14,199 --> 00:00:15,966
Tady. Kdybych to dokázal zvětšit,

6
00:00:15,968 --> 00:00:17,434
mohl bych zjistit,
čí ruce to jsou.

7
00:00:17,436 --> 00:00:19,369
Zavřu vás do místnosti s ostatními.

8
00:00:20,439 --> 00:00:23,040
Vypadal jako milý mladý muž.

9
00:00:23,043 --> 00:00:25,609
Takové chování taky nestrpíme.

10
00:00:25,611 --> 00:00:26,710
Rozumíš?

11
00:01:14,428 --> 00:01:15,857
Uhni z cesty.

12
00:01:31,718 --> 00:01:33,551
Radši bych sežral tchoří koule.

13
00:01:34,095 --> 00:01:35,998
Tak si to schovám na potom.

14
00:02:18,156 --> 00:02:19,456
Děkuji.

15
00:02:19,491 --> 00:02:21,057
To od tebe bylo milé.

16
00:02:21,827 --> 00:02:23,026
Ne, nebylo.

17
00:02:23,061 --> 00:02:23,970
Ne.

18
00:02:24,000 --> 00:02:26,501
- Vezmi ho do díry!
- Ne, prosím!

19
00:02:26,529 --> 00:02:27,828
Byl jsem sobeckej.

20
00:02:27,845 --> 00:02:29,499
Hele, já to nechtěl sebrat.

21
00:02:29,501 --> 00:02:31,034
Prosím! Nebyl jsem milej!

22
00:02:31,069 --> 00:02:32,168
Prosím!

23
00:02:32,204 --> 00:02:34,838
Cokoliv..cokoliv ale ne do díry!

24
00:02:34,873 --> 00:02:36,673
Nechci jít do díry, jasný?

25
........