1
00:00:00,199 --> 00:00:02,232
RTVS uvádza film

2
00:00:02,478 --> 00:00:04,948
Filmové ateliéry Armenfilm
Hama Beknazariana

3
00:00:05,218 --> 00:00:09,014
Drahý divák.
Nehľadaj v tomto filme životopis

4
00:00:09,271 --> 00:00:13,684
veľkého arménskeho básnika
18. storočia Sajata-Novu.

5
00:00:13,946 --> 00:00:19,616
Filmovým obrazom sme sa len pokúsili
sprostredkovať predstavivosť poézie,

6
00:00:19,935 --> 00:00:25,072
o ktorej ruský básnik
Valerij Brjusov napísal nasledovné:

7
00:00:25,358 --> 00:00:28,042
„Stredoveká arménska lyrika

8
00:00:28,335 --> 00:00:32,664
je jedným z najnevšednejších
víťazstiev ľudského ducha,

9
00:00:32,993 --> 00:00:37,186
aké sa kedy uchovali v letopisoch sveta.“

10
00:00:37,750 --> 00:00:43,127
FARBA GRANÁTOVÉHO JABLKA

11
00:00:45,255 --> 00:00:49,284
Som človek,
ktorého život a duša sú utrpením.

12
00:01:04,449 --> 00:01:08,484
Som človek,
ktorého život a duša sú utrpením.

13
00:01:34,997 --> 00:01:39,126
Som človek,
ktorého život a duša sú utrpením.

14
00:02:07,351 --> 00:02:11,560
Som človek,
ktorého život a duša sú utrpením.

15
00:02:12,013 --> 00:02:17,565
HLAVA PRVÁ:
BÁSNIKOVO DETSTVO

16
00:03:20,794 --> 00:03:23,470
Sú tri posvätné ciele:

17
00:03:23,779 --> 00:03:26,472
Miluj pero,
miluj písmo,

18
00:03:26,806 --> 00:03:29,450
knihy miluj.
(Sajat-Nova)

19
00:04:06,242 --> 00:04:10,133
Knihy je treba chrániť a čítať,

20
00:04:11,197 --> 00:04:13,962
lebo knihy sú Duša a Život.

21
00:04:15,177 --> 00:04:21,118
Bez kníh by svet bol
len biednym svedkom nevedomosti.

22
00:04:22,262 --> 00:04:27,193
........