1
00:00:47,000 --> 00:00:52,030
Preložila Sarinka

2
00:02:07,898 --> 00:02:11,577
- Nie je vám zima?
- Nie.

3
00:02:13,747 --> 00:02:17,322
- Ste nervózna?
- Nie.

4
00:02:41,185 --> 00:02:46,654
- Cítiš sa pohodlne?
- Áno, pane. Ďakujem.

5
00:02:46,655 --> 00:02:48,442
- Nie je ti zima?
- Nie.

6
00:02:48,443 --> 00:02:52,474
- Tento dom býva chladný.
- Som teplokrvná.

7
00:02:56,795 --> 00:03:02,133
Môže tu byť prievan.
Nič také, na čo si zvyknutá.

8
00:03:03,389 --> 00:03:06,564
Budeš sa zdržiavať v dome.

9
00:03:07,465 --> 00:03:10,165
Ale ja mám čerstvý vzduch rada.

10
00:03:10,396 --> 00:03:15,989
- Tu sa budeš cítiť pohodlnejšie.
- Rada chodím na čerstvý vzduch a von...

11
00:03:16,089 --> 00:03:17,993
Vyzleč si to.

12
00:03:21,034 --> 00:03:23,455
Vyzleč si nočnú košeľu.

13
00:04:21,023 --> 00:04:30,533
LADY MACBETH

14
00:07:32,762 --> 00:07:36,510
- Takže ty do Londýna nejdeš?
- Čože?

15
00:07:36,530 --> 00:07:42,592
Môj syn zostane tu so svojou ženou
a bude pánom tohto domu.

16
00:07:44,242 --> 00:07:46,909
S dovolením.

17
00:07:50,276 --> 00:07:52,140
Dobrú noc.

18
00:07:58,971 --> 00:08:02,375
V poslednej dobe si akási
unavená, Katherine.

19
00:08:08,873 --> 00:08:12,753
Počkáš na svojho manžela.

20
00:08:12,909 --> 00:08:18,001
- Dnes večer som veľmi unavená, pane.
- Počkáš na neho, Katherine.

21
00:08:19,864 --> 00:08:22,088
Posnažím sa, pane.

22
00:08:24,606 --> 00:08:29,257
Seď pri nej a uisti sa,
že nezaspí.

........