1
00:01:33,917 --> 00:01:36,167
<i>Během posledních 50 let
se populace zdvojnásobila,</i>

2
00:01:36,250 --> 00:01:39,083
<i>ztrojnásobila se
spotřeba jídla a vody</i>

3
00:01:39,167 --> 00:01:43,208
<i>a zečtyřnásobila spotřeba
fosilních paliv.</i>

4
00:01:44,500 --> 00:01:47,167
<i>Každé čtyři dny přibyde
na planetě další milión lidí.</i>

5
00:01:48,292 --> 00:01:51,708
<i>Jak se svět vyrovná
s touto populační explozí?</i>

6
00:01:51,792 --> 00:01:54,208
<i>OSN předpovídá,
že na konci desetiletí</i>

7
00:01:54,292 --> 00:01:57,125
<i>budeme mít populaci
čítající 10 miliard.</i>

8
00:01:57,208 --> 00:01:59,708
<i>Jsem pevně přesvědčen,
že změny klimatu jsou reálné,</i>

9
00:02:00,292 --> 00:02:02,958
<i>a že jsou ovlivněny lidským chováním.</i>

10
00:02:03,042 --> 00:02:06,667
<i>Vláda vyhlásila velkou část
Jižní Ameriky za kalamitní oblast.</i>

11
00:02:06,750 --> 00:02:09,417
<i>Extrémní sucho a rozsáhlé písečné bouře</i>

12
00:02:09,500 --> 00:02:12,583
<i>zničily veškerý systém
zemědělství na Zemi.</i>

13
00:02:12,667 --> 00:02:15,292
<i>Moc lidí, málo jídla.</i>

14
00:02:15,375 --> 00:02:17,750
<i>Ve snaze bojovat s nedostatkem potravy</i>

15
00:02:17,833 --> 00:02:20,167
<i>vložilo Evropské společenství
budoucnost světa</i>

16
00:02:20,250 --> 00:02:21,417
<i>do rukou vědy.</i>

17
00:02:21,500 --> 00:02:24,042
<i>Vývoj rezistentnějších,
více výnosnějších,</i>

18
00:02:24,125 --> 00:02:28,125
<i>geneticky modifikovaných plodin
se rychle rozšiřuje napříč světem.</i>

19
00:02:29,250 --> 00:02:31,667
<i>Kdysi prázdné regály se opět plní.</i>

20
00:02:32,833 --> 00:02:36,792
<i>Ale zahrávání si s přírodou
mělo dalekosáhlé následky.</i>

21
00:02:37,542 --> 00:02:40,542
<i>Po celém světě jsme svědky
obrovského nárůstu</i>

22
........