1
00:00:14,264 --> 00:00:16,558
<i>Před několika měsíci...</i>

2
00:00:49,042 --> 00:00:51,169
Děkuji, Kadire.

3
00:01:03,765 --> 00:01:04,766
Excelentní.

4
00:01:05,891 --> 00:01:07,975
Prosím vyřiďte své ženě,
že to připravila mnohem lépe,

5
00:01:07,978 --> 00:01:09,730
než to dělávali v Konstantinopoli.

6
00:01:10,384 --> 00:01:12,858
Myslím, že jste měla
na mysli Istanbul, Madam.

7
00:01:13,567 --> 00:01:16,862
Konstantinopol je starověké jméno.

8
00:01:17,529 --> 00:01:18,655
Samozřejmě.

9
00:01:55,108 --> 00:01:56,442
Black Sky.

10
00:01:57,402 --> 00:01:58,779
Máme to.

11
00:02:36,650 --> 00:02:38,860
Jak dlouho jsme na to čekali?

12
00:02:39,903 --> 00:02:41,029
Moc dlouho.

13
00:03:11,142 --> 00:03:13,478
Tohle vysaje poslední zdroje financí.

14
00:03:14,896 --> 00:03:17,107
Jste si jistá, že je to hodno riskování?

15
00:03:18,609 --> 00:03:21,236
Nikdy jsem si nebyla s ničím tak jistá.

16
00:05:54,639 --> 00:05:57,976
Vím, že jsi vyděšená, ale to přejde.

17
00:05:59,269 --> 00:06:00,603
Stejně tak ta bolest.

18
00:06:04,900 --> 00:06:08,028
Je to v pořádku.

19
00:06:09,612 --> 00:06:10,989
Je to v pořádku.

20
00:06:16,870 --> 00:06:19,205
Pohov.

21
00:06:29,507 --> 00:06:30,926
Tohle je teď tvůj domov.

22
00:06:32,844 --> 00:06:34,554
Jsme tvoje rodina.

23
00:06:36,890 --> 00:06:39,184
Tak dlouho jsem čekala, až tě potkám.

24
00:07:00,413 --> 00:07:01,871
Klid.

25
00:07:01,873 --> 00:07:04,584
........