1
00:00:06,003 --> 00:00:07,901
<i>V predchádzajúcich častiach "The Mist"...</i>

2
00:00:07,925 --> 00:00:11,260
Každý akt zničenia
je aktom vytvorenia.

3
00:00:11,329 --> 00:00:13,629
Preto prišla Čierna jar.

4
00:00:13,698 --> 00:00:14,930
Ak uvidím, že sa jej dotkneš,

5
00:00:14,999 --> 00:00:16,580
strelím ti guľku

6
00:00:16,627 --> 00:00:19,025
do tej časti tela,
ktorou sa jej dotkneš.

7
00:00:19,080 --> 00:00:21,170
- Čo môžem urobiť?
- Nájdi mi miestnosť.

8
00:00:21,239 --> 00:00:24,440
- Hej! Toto nemôžete!
- Tak ma sleduj.

9
00:00:24,508 --> 00:00:25,808
Čo myslíte, že povedia,

10
00:00:25,877 --> 00:00:27,309
keď sa dozvedia, že máte
svoje vlastné zásoby?

11
00:00:28,674 --> 00:00:30,073
Pomoc!

12
00:00:30,142 --> 00:00:31,775
Bola to Alex. Videl som ju odtiaľto utekať.

13
00:00:31,844 --> 00:00:33,610
- Nikto by ťa nemohol mať rád.
- Alex ma má rada.

14
00:00:33,679 --> 00:00:35,078
Pokiaľ nenašla niekoho,
kto by ju dokázal pretiahnuť!

15
00:00:35,147 --> 00:00:37,214
- Urobil som to.
- Adrian, prosím, nerob to.

16
00:00:37,283 --> 00:00:39,149
Prepáčte mi to.

17
00:00:41,287 --> 00:00:42,820
Adrian, čo sa stalo?

18
00:00:42,888 --> 00:00:44,922
Je mŕtvy!

19
00:00:53,391 --> 00:00:55,108
<font color=#0080ff>Preklad: dusanho</font>

20
00:01:44,550 --> 00:01:46,617
- Počkajte. To som ja. To som ja.
- Kde sú?

21
00:01:46,685 --> 00:01:47,851
Sú preč. Poďte za mnou.

22
00:01:47,920 --> 00:01:49,820
- Poďte.
- Dobre.

23
00:01:49,889 --> 00:01:51,786
........