1
00:00:02,138 --> 00:00:04,993
Před deseti roky
celá zvířecí říše zmutovala

2
00:00:04,995 --> 00:00:07,228
a ohrozila život lidí na planetě.

3
00:00:07,231 --> 00:00:09,932
Našemu týmu se podařilo
zvířata vyléčit,

4
00:00:09,935 --> 00:00:12,467
no, cena byla příliš vysoká.

5
00:00:12,469 --> 00:00:15,437
Při pokusu navrátit
planetu zvířatům,

6
00:00:15,439 --> 00:00:17,839
tajná organizace přezdívaná
Pastýři vypustila plyn,

7
00:00:17,841 --> 00:00:21,376
který sterilizoval celé lidstvo.

8
00:00:21,378 --> 00:00:23,778
Následně laboratorní
stvůry, hybridi,

9
00:00:23,780 --> 00:00:26,014
zpustošili Západní pobřeží.

10
00:00:26,016 --> 00:00:27,792
A tak byla vybudovaná
masívní bariéra,

11
00:00:27,795 --> 00:00:30,351
aby byl zachráněn zbytek
Severní Ameriky.

12
00:00:30,353 --> 00:00:32,967
No, začali se objevovat nové druhy,

13
00:00:32,970 --> 00:00:35,457
proto se snažíme sjednotit náš tým.

14
00:00:35,459 --> 00:00:37,826
Bojujeme na mnoha frontách,

15
00:00:37,828 --> 00:00:39,994
hledáme lék na sterilitu

16
00:00:39,996 --> 00:00:42,430
a snažíme se zastavit hybridy

17
00:00:42,432 --> 00:00:44,199
a Pastýře, kteří je stvořili.

18
00:00:44,201 --> 00:00:46,568
Ke zničení lidské rasy.

19
00:00:46,570 --> 00:00:49,524
Boj o přežití lidstva právě začal.

20
00:00:50,907 --> 00:00:52,340
V předchozích dílech...

21
00:00:52,342 --> 00:00:53,641
Měl jsem rodinu.

22
00:00:53,643 --> 00:00:54,843
Manželku a syna.

23
00:00:54,845 --> 00:00:56,678
Zemřely při výbuchu.

24
........