1
00:01:03,376 --> 00:01:13,076
ORBIT 9

2
00:02:26,417 --> 00:02:29,167
<i>Úroveň kyslíku je jedno procento.</i>

3
00:02:48,626 --> 00:02:51,584
<i>Kapsle dorazí do 17 hodin.</i>

4
00:02:53,667 --> 00:02:54,751
Já vím.

5
00:02:58,126 --> 00:03:00,417
<i>Brzy se vám bude dýchat lépe.</i>

6
00:03:00,667 --> 00:03:04,167
<i>Setkáte se s prvním člověkem v životě.</i>

7
00:03:04,709 --> 00:03:06,126
Třetím.

8
00:03:06,626 --> 00:03:08,584
<i>Nezlobte se, Heleno.</i>

9
00:03:08,751 --> 00:03:10,334
<i>Záleží na tom, jak to počítáte.</i>

10
00:03:10,501 --> 00:03:11,834
Nezlobím se.

11
00:03:16,417 --> 00:03:19,417
<i>S tvou matkou jsme o tom diskutovali tisíckrát.</i>

12
00:03:19,751 --> 00:03:22,459
<i>Opakovali jsme výpočty znovu a znovu.</i>

13
00:03:22,584 --> 00:03:24,376
<i>Je to nejlepší řešení.</i>

14
00:03:25,251 --> 00:03:29,792
<i>Tři bychom měli kyslík na něco přes rok.</i>

15
00:03:30,959 --> 00:03:32,876
<i>Ale pokud cestuješ sama,</i>

16
00:03:33,542 --> 00:03:36,876
<i>bude to trvat čtyři až pětkrát déle.</i>

17
00:03:37,667 --> 00:03:38,667
<i>Heleno,</i>

18
00:03:38,959 --> 00:03:42,459
<i>kéž bych tě mohla naposledy objat a políbit,</i>

19
00:03:42,584 --> 00:03:44,292
<i>ale znám tě.</i>

20
00:03:44,459 --> 00:03:46,834
<i>A vím, že bys to nechtěla.</i>

21
00:03:47,667 --> 00:03:48,834
<i>Prosím, buď silná.</i>

22
00:03:49,334 --> 00:03:51,751
<i>Počkej, dokud inženýr nepřijde.</i>

23
00:03:53,542 --> 00:03:55,251
<i>Vím, že to dokážeš.</i>

24
00:03:58,501 --> 00:04:00,459
<i>Milujeme tě moc.</i>

25
00:04:13,792 --> 00:04:15,751
<i>Je čas vstávat, Heleno.</i>

........