1
00:00:21,607 --> 00:00:23,099
Dobré ráno, Nina.

2
00:00:24,049 --> 00:00:25,799
Nie si rád?

3
00:00:26,447 --> 00:00:29,883
Uteč, Linnea! Linea uteč...!

4
00:00:30,047 --> 00:00:37,397
<i>- Vieš, ako to je so žiarlivcami...</i>
- Mala románik...

5
00:00:37,567 --> 00:00:44,882
Keď Omar volal ku vám domov, niekto zdvihol.
Neviete, kto to mohol byť?

6
00:00:45,047 --> 00:00:49,165
<i>- Snáď nechcete ísť k nemu domov?</i>
<i>- Nemusíme prezradiť váš vzťah.</i>

7
00:00:49,327 --> 00:00:53,366
Myslím, že na tomto sa nezhodneme.

8
00:00:53,527 --> 00:00:56,439
Život vie byť niekedy komplikovaný.

9
00:00:56,607 --> 00:01:00,919
- Vy mi nepomôžete?
- Teraz mám veľa práce.

10
00:01:01,087 --> 00:01:07,720
- Niekto vás hľadá.
- Viem, že to nie je správne.

11
00:01:07,887 --> 00:01:10,845
<i>... podobný ako vírus kiahní...</i>

12
00:01:11,007 --> 00:01:17,003
Omar bol súčasťou výskumu GMO...
geneticky modifikovaných organizmov.

13
00:01:17,167 --> 00:01:23,197
Chceš povedať, že Omar pracoval u nás
na výrobe smrtiaceho vírusu?

14
00:01:23,367 --> 00:01:27,804
- Zmizol. Neviem, kam išiel.
- Cliff zmizol!

15
00:01:39,000 --> 00:01:44,500
Titulky: Huck Finn

16
00:01:54,847 --> 00:02:01,195
- Spáchal trestný čin?
- Nie, zatiaľ nie. - Kedy zmizol?

17
00:02:01,367 --> 00:02:08,079
- Včera.
- To nie je dávno. - Bojím sa o neho.

18
00:02:09,527 --> 00:02:14,476
- Neskočíme na obed?
- Za chvíľu.

19
00:02:14,647 --> 00:02:19,767
- Je imigrant?
- Nie. Prečo sa pýtate?

20
00:02:19,927 --> 00:02:26,036
Zvyknú sa stratiť.
Po niekoľkých dňoch sa objavia.

21
00:02:26,207 --> 00:02:33,318
Myslím, že sa mu niečo stalo. Ak mi neveríte,
zavolajte Ljungbergovi, je od vás.

22
00:02:33,487 --> 00:02:38,197
........