1
00:00:14,040 --> 00:00:15,160
Prosím ťa, Bože.

2
00:00:16,640 --> 00:00:17,800
Teraz nie.

3
00:00:33,080 --> 00:00:37,710
Rozbité okná v prázdnych chodbách

4
00:00:37,760 --> 00:00:42,240
Mŕtvolne bledý mesiac
na sivej oblohe

5
00:00:43,960 --> 00:00:48,590
Všade ľudská dobrota

6
00:00:48,640 --> 00:00:55,040
A myslím, že dnes bude pršať.

7
00:00:55,240 --> 00:00:59,790
Broken s01e01
preložila katie2111

8
00:01:27,760 --> 00:01:31,160
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého...

9
00:01:33,560 --> 00:01:38,390
Nech vás všetkých sprevádza milosť nášho Pána,
Ježiša Krista.

10
00:01:38,440 --> 00:01:39,590
Boh s vami.

11
00:01:39,840 --> 00:01:42,270
Dnes...dnes tu máme hostí --

12
00:01:42,320 --> 00:01:43,950
rodičov s deťmi,

13
00:01:44,000 --> 00:01:46,870
ktoré budú mať budúci týždeň
prvé sväté prijímanie,

14
00:01:46,920 --> 00:01:50,190
takže budem robiť prestávky,
počas ktorých nejaké veci vysvetlím.

15
00:01:50,200 --> 00:01:52,670
A tým sa táto omša trochu predĺži,

16
00:01:52,720 --> 00:01:54,850
ale dúfam, že sa tu budete cítiť príjemne.

17
00:01:55,000 --> 00:01:58,830
Bratia a sestry, priznajme si naše hriechy,

18
00:01:58,880 --> 00:02:02,560
a pripravme sa tak na túto výnimočnú udalosť.

19
00:02:04,080 --> 00:02:06,110
Spovedám sa všemocnému Bohu...

20
00:02:06,160 --> 00:02:09,430
i vám, moji bratia a sestry,

21
00:02:09,480 --> 00:02:11,470
že som zhrešil...

22
00:02:11,520 --> 00:02:15,670
A teraz Boh premení chlieb na telo Kristovo

23
00:02:15,720 --> 00:02:17,230
a víno na jeho krv.

24
00:02:17,280 --> 00:02:19,790
Bude tam zvon, na ktorý zazvoníme,
........