1
00:00:00,964 --> 00:00:04,271
- <i>V predchádzajúcich častiach Salvation...</i>
- Rusko prerušilo

2
00:00:04,273 --> 00:00:06,106
akúkoľvek komunikáciu
so Spojenými štátmi.

3
00:00:06,108 --> 00:00:07,480
- Prečo?
- To nevieme.

4
00:00:07,483 --> 00:00:09,776
Pán minister Calhoun,
poznám sa s ruskou veľvyslankyňou.

5
00:00:09,778 --> 00:00:12,112
<i>Kaťa Osinovová ... je to moja priateľka.
Môžem jej zavolať.</i>

6
00:00:12,114 --> 00:00:14,781
Nech sme vám ukradli čokoľvek,
je to odveta.

7
00:00:14,783 --> 00:00:16,650
Odveta za čo?

8
00:00:16,652 --> 00:00:18,131
Za niečo s názvom Atlas.

9
00:00:18,134 --> 00:00:20,854
Čo presne povedala,
pani Barrowsová?

10
00:00:20,856 --> 00:00:22,022
Grace?

11
00:00:22,024 --> 00:00:23,156
Nevedela to,

12
00:00:23,158 --> 00:00:24,357
alebo nemohla povedať.

13
00:00:24,359 --> 00:00:27,694
Asteroid dorazí o 148 dní?

14
00:00:27,696 --> 00:00:30,130
Liam, ako si mi to
mohol tajiť?

15
00:00:30,132 --> 00:00:31,231
Musím ísť.

16
00:00:31,233 --> 00:00:32,831
- Kam?
- Domov.

17
00:00:32,834 --> 00:00:33,999
Jillian...

18
00:00:34,002 --> 00:00:35,968
Nikto mimo Pentagonu o tom nevie

19
00:00:35,971 --> 00:00:37,737
- a ak sa to dostane von ...
- Seriem na teba.

20
00:00:37,739 --> 00:00:39,072
Kto je to?

21
00:00:39,074 --> 00:00:41,074
Priateľ s rovnakým záujmom.

22
00:00:41,076 --> 00:00:42,913
Atlas. Skontrolujte si správu.

23
00:00:42,916 --> 00:00:44,849
........