1
00:00:00,313 --> 00:00:01,879
V minulých dílech...

2
00:00:01,914 --> 00:00:03,613
Máma by na tebe byla pyšná, tati.

3
00:00:03,649 --> 00:00:05,281
Podívejme se, kdopak tu dnes je.

4
00:00:05,317 --> 00:00:06,717
Ahoj, Brade.

5
00:00:06,752 --> 00:00:09,538
Náš syn. Zabíjí
jeho krásnou duši.

6
00:00:09,563 --> 00:00:10,923
Krutost za krutostí.

7
00:00:11,122 --> 00:00:14,958
Když jsem slyšela tu píseň,
měla jsem pocit, že musí být moje.

8
00:00:14,993 --> 00:00:16,271
Jak jsi mohla?

9
00:00:17,896 --> 00:00:19,628
Jde o Maddiinu reklamu.

10
00:00:19,664 --> 00:00:22,832
Klient žádá,
aby změnila text své písně.

11
00:00:22,867 --> 00:00:25,735
Zašlo to příliš daleko.
Končíme s brandingem.

12
00:00:25,770 --> 00:00:29,191
Odejdeš od toho a je konec.
Mám toho dost.

13
00:00:32,359 --> 00:00:34,086
Slyšela jsem, že Opry bylo skvělé.

14
00:00:35,386 --> 00:00:37,052
Dostávám se do formy.

15
00:00:37,077 --> 00:00:39,247
Sklapni. Přestaň být tak skromný.

16
00:00:39,282 --> 00:00:40,448
Je mi líto, že jsem to prošvihl.

17
00:00:40,484 --> 00:00:42,153
Jsi velmi zaměstnaný.

18
00:00:45,355 --> 00:00:49,156
Slyšel jsem, že tvůj
firemní Zuckerberg je nešťastný.

19
00:00:49,192 --> 00:00:50,558
Dokonce uvažuje o opuštění lodi.

20
00:00:50,594 --> 00:00:51,893
Drby se šíří rychle.

21
00:00:51,928 --> 00:00:53,394
No tak, finanční problémy Higway 65

22
00:00:53,429 --> 00:00:54,895
nejsou moc

23
00:00:54,930 --> 00:00:56,263
za ty roky velké tajemství, víš?

24
00:00:56,298 --> 00:00:58,298
........