1
00:00:01,703 --> 00:00:04,706
Když si obleču tohle oblečení,

2
00:00:05,003 --> 00:00:07,072
něco se se mnou stane.

3
00:00:09,107 --> 00:00:12,710
Něco

4
00:00:12,711 --> 00:00:13,944
strašidelného.

5
00:00:18,950 --> 00:00:22,788
Bože, ne!

6
00:00:26,992 --> 00:00:29,126
Svěrací kazajka
<i>zaznamenala nástup<i>

7
00:00:29,127 --> 00:00:31,729
<i>s elektrizujícím napětím.</i>

8
00:00:31,730 --> 00:00:33,898
<i>Zlověstná. Strašidelná.</i>

9
00:00:33,899 --> 00:00:38,169
<i>Joan Crawfordová
v tříštivé podívané.</i>

10
00:00:38,170 --> 00:00:39,837
Nech mě být!

11
00:00:39,838 --> 00:00:41,138
Pusť mě!

12
00:00:41,139 --> 00:00:43,741
Poslouchej mě!

13
00:00:43,742 --> 00:00:44,942
Prostě mi zavolej Lucille.

14
00:00:44,943 --> 00:00:46,811
Nechci, aby si má holčička myslela,

15
00:00:46,812 --> 00:00:49,079
že jsem chtěla vyhodit jejího chlapce.

16
00:00:49,080 --> 00:00:51,916
Carol a Michael se budou brát.

17
00:00:51,917 --> 00:00:54,018
A nikdo tomu nezabrání.

18
00:00:54,019 --> 00:00:58,022
<i>Geniálně navržená tak,
aby šokovala a překvapila,</i>

19
00:00:58,023 --> 00:01:00,057
Svěrací kazajka
<i>možná překročí hranice<i>

20
00:01:00,058 --> 00:01:02,893
<i>vašich schopností
vydržet napětí.</i>

21
00:01:02,894 --> 00:01:04,895
Matko!

22
00:01:04,896 --> 00:01:06,131
Už je pryč.

23
00:01:07,999 --> 00:01:09,900
Proboha!

24
00:01:09,901 --> 00:01:12,870
<i>Autor slavného románu<i> Psycho,
........