1
00:00:00,046 --> 00:00:02,632
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:04,943 --> 00:00:06,709
Je pryč, že?

3
00:00:06,711 --> 00:00:08,544
Poslal jsi ho zpátky do pekla.

4
00:00:08,546 --> 00:00:10,780
Je pryč.

5
00:00:12,484 --> 00:00:14,684
Náš Pán nám dal poslední dar.

6
00:00:14,686 --> 00:00:16,119
Zplodil dítě.

7
00:00:19,302 --> 00:00:20,468
Vím, že se neznáme moc dobře,

8
00:00:20,471 --> 00:00:22,258
ale vážně si potřebuju
půjčit tvou zbraň.

9
00:00:25,330 --> 00:00:28,031
Slyšel jsem, že jsi hledal Boha, Kazateli.

10
00:00:28,033 --> 00:00:29,665
Možná bych mohl být nápomocen.

11
00:00:32,404 --> 00:00:34,537
Bože.
Kriste!

12
00:00:35,573 --> 00:00:38,674
Jsem vážně blízko.

13
00:00:38,710 --> 00:00:40,043
Bože.

14
00:00:40,078 --> 00:00:42,645
To je tak sexy.

15
00:00:42,680 --> 00:00:44,347
Mohl bys mi strčit prsty do...

16
00:00:44,382 --> 00:00:46,382
Takhle?

17
00:00:46,418 --> 00:00:47,650
Jo.

18
00:00:47,685 --> 00:00:50,086
Jo.

19
00:00:50,121 --> 00:00:52,088
Nepřestávej.

20
00:00:52,123 --> 00:00:54,190
N-nepřestávej...

21
00:00:56,594 --> 00:01:00,229
Shh!

22
00:01:00,265 --> 00:01:04,767
Slyšela jsi ten zvuk venku?

23
00:01:04,803 --> 00:01:07,303
Hrozně se plašíš.

24
00:01:08,973 --> 00:01:11,641
Říkala jsem ti,
že se mi manžel vrátí až v neděli.

25
........