1
00:00:00,139 --> 00:00:01,541
<i>V predchádzajúcich častiach "The Mist"...</i>

2
00:00:01,567 --> 00:00:03,401
- Nikto by ťa nemohol mať rád.
- Alex ma má rada.

3
00:00:03,469 --> 00:00:05,102
Pokiaľ nenašla niekoho,
kto by ju dokázal pretiahnuť!

4
00:00:06,906 --> 00:00:08,305
Urobil som to.

5
00:00:08,374 --> 00:00:10,508
Čo si urobil? Čo si urobil?

6
00:00:10,576 --> 00:00:12,777
Jay sa mi ju chystal vziať.

7
00:00:14,514 --> 00:00:16,147
Všetci to vedia.

8
00:00:16,215 --> 00:00:19,150
- Čo vedia?
- Že si bola fľandra.

9
00:00:19,218 --> 00:00:21,285
- Kto je otcom?
- Myslela som, že na tom nezáleží.

10
00:00:21,354 --> 00:00:22,787
Nemôžeme jej povedať,
že to nie som ja.

11
00:00:22,855 --> 00:00:24,488
Zbožňuje ťa.
Zlomilo by jej to srdce.

12
00:00:24,557 --> 00:00:25,823
Ten večer som sa jej ani nedotkol.

13
00:00:25,892 --> 00:00:27,324
Si ako tvoj otec,

14
00:00:27,393 --> 00:00:28,926
Vždy obviňuje iných
za svoje zlyhania.

15
00:00:28,995 --> 00:00:30,394
Aj on si myslí,
že som ju znásilnil.

16
00:00:30,463 --> 00:00:32,663
Ak toto všetko prestane, pôjdeš so mnou?

17
00:00:32,732 --> 00:00:33,931
Pôjdem s tebou.

18
00:00:36,736 --> 00:00:38,869
Viete, ako dlho vás hľadáme?

19
00:00:38,938 --> 00:00:40,237
Poznáte ma?

20
00:00:40,306 --> 00:00:41,772
Som rád, že ste v bezpečí, pane.

21
00:00:43,609 --> 00:00:45,443
- Bol som s Kevinom.
- Kde je?

22
00:00:45,511 --> 00:00:46,628
Je mŕtvy!

23
00:00:46,690 --> 00:00:48,612
Boli ste pripravený poslať
........