1
00:00:02,486 --> 00:00:04,254
To bolo príliš ľahké!

2
00:00:05,656 --> 00:00:08,041
Vyhláskuj "zamilovaný".

3
00:00:08,175 --> 00:00:09,409
Zamilovaný.

4
00:00:09,643 --> 00:00:13,913
Z-A-M-I-L-U...

5
00:00:14,048 --> 00:00:16,216
Nesprávne!

6
00:00:16,350 --> 00:00:18,251
Choď si sadnúť.

7
00:00:18,486 --> 00:00:20,220
Vyhláskuj "nádherný".

8
00:00:20,354 --> 00:00:24,143
N-Á-D-E...

9
00:00:24,222 --> 00:00:27,491
Sadni si, ty zabijak krásy.

10
00:00:30,061 --> 00:00:30,895
Ignorovať?

11
00:00:30,929 --> 00:00:33,865
- Ideš, Gilbert!
- I-G-N...

12
00:00:34,199 --> 00:00:37,501
O-R-O-V-A-Ť.

13
00:00:37,536 --> 00:00:40,071
Zdá sa, že hovoríš správne.

14
00:00:42,674 --> 00:00:46,177
- Povýšený.
- P-O-V-Ý-Š-E-N-Ý.

15
00:00:46,511 --> 00:00:50,214
- Bezcitný.
- B-E-Z-C-I-T-N-Ý.

16
00:00:52,848 --> 00:00:54,350
- Zvládneš to, Anna!
- Kajúcny.

17
00:00:54,485 --> 00:00:59,523
K-A-J-Ú-C-N-Y.

18
00:01:04,329 --> 00:01:05,596
Úmysly.

19
00:01:05,680 --> 00:01:07,431
Ú-M...

20
00:01:07,466 --> 00:01:11,335
Y-S-L-Y.

21
00:01:15,845 --> 00:01:17,145
Vytrvať.

22
00:01:17,180 --> 00:01:22,350
V-Y-T-R-V-A-Ť.

23
00:01:26,856 --> 00:01:29,790
- Zasnúbenie.
- Z-A-S...

24
00:01:30,725 --> 00:01:33,995
Ú-B-E...
........