1
00:00:53,150 --> 00:01:00,800
Titulky: Huck Finn

2
00:01:19,970 --> 00:01:22,359
Poď, poď, poď...

3
00:01:23,890 --> 00:01:26,723
Stačilo? Už nechceš?

4
00:01:27,970 --> 00:01:31,087
Je tu teplo, však?

5
00:01:47,610 --> 00:01:52,486
- Keď sa budeš smiať, nič nebude.
- Nežartujem, naozaj nemám.

6
00:06:05,770 --> 00:06:06,725
Zdravím.

7
00:06:19,450 --> 00:06:21,361
Poprava.

8
00:06:23,690 --> 00:06:27,842
Strelili ich do tváre...?
Chceli sťažiť identifikáciu?

9
00:06:28,050 --> 00:06:29,802
Nie, mali u seba doklady.

10
00:06:29,970 --> 00:06:34,566
Toto je Jimmy Foro, majiteľ stánku.
"Jimmyho stánok"

11
00:06:35,810 --> 00:06:39,689
Ďalší je Said Rezai, pravdepodobne zákazník.

12
00:06:39,850 --> 00:06:44,685
A Hiwa Aziz. Pracoval tu na polovičný úväzok.

13
00:06:46,730 --> 00:06:50,803
- Zbraň?
- Dve brokovnice.

14
00:06:52,450 --> 00:06:54,645
Takže máme dvoch strelcov.

15
00:06:56,690 --> 00:06:59,329
- Lúpež?
- Nie, peniaze sú v kase.

16
00:07:04,770 --> 00:07:09,798
- Kedy sa to stalo?
- Okolo druhej v noci.

17
00:07:10,010 --> 00:07:13,366
- Priamo do tváre?
- Tento sa snažil odvrátiť.

18
00:07:13,530 --> 00:07:16,488
Chýba mu len polovica tváre.

19
00:07:16,650 --> 00:07:22,486
Vyberte broky a porovnajte ich.

20
00:07:29,370 --> 00:07:32,203
Pokojne, Bertil.

21
00:07:32,370 --> 00:07:35,806
Musíš si zachovať chladnú hlavu.

22
00:07:35,970 --> 00:07:39,167
- Ako tí, čo to urobili?
- Áno...

23
00:07:40,890 --> 00:07:42,243
boli chladnokrvní.

........