1
00:00:08,900 --> 00:00:11,900
..:: Orange Is the New Black S05E12 ::..
..:: Vytetuju si tě ::..

2
00:00:11,901 --> 00:00:14,401
Překlad: Gabik, karlos.kf
Překlad a korekce: zuzana.mrak

3
00:00:14,402 --> 00:00:17,402
www.neXtWeek.cz

4
00:01:19,204 --> 00:01:21,018
<i>Dnes se dostaly
na veřejnost zneklidňující</i>

5
00:01:21,019 --> 00:01:22,408
<i>záznamy
z Litchfieldské věznice.</i>

6
00:01:22,457 --> 00:01:25,835
<i>Nahrávka odhalila
mužského dozorce,</i>

7
00:01:25,836 --> 00:01:29,422
<i>který brutálně
napadl vězeňkyni.</i>

8
00:01:29,423 --> 00:01:33,551
<i>Rodiny a ostatní zastánci toto
označují za jasný příklad zneužívání,</i>

9
00:01:33,552 --> 00:01:36,387
<i>kterému byly vězeňkyně
vystaveny od té doby,</i>

10
00:01:36,388 --> 00:01:38,390
<i>co se Litchfield
stal soukromým vězením....</i>

11
00:01:39,182 --> 00:01:41,267
<i>Zneužití, které pohání
toto třídenní povstání...</i>

12
00:01:41,268 --> 00:01:44,270
Víš, kolik sraček
se na mě toho hajzlu valí?

13
00:01:44,271 --> 00:01:47,023
Jsem v těch sračkách až po uši, Nito.
Jak ještě dlouho?

14
00:01:47,024 --> 00:01:49,984
S posledními požadavky.
Jsme ve slepé uličce.

15
00:01:49,985 --> 00:01:52,320
Požadují spravedlivou
mzdu 10 dolarů denně.

16
00:01:52,321 --> 00:01:56,240
Vážně si myslíš,
že mě zajímá, kolik MCC vydělá?

17
00:01:56,241 --> 00:01:57,909
Podívejte, pokud se vzdáme,

18
00:01:57,910 --> 00:02:00,161
budeme to muset zavést
ve všech věznicích v New Yorku,

19
00:02:00,162 --> 00:02:01,579
Včetně té, kterou provozujeme.

20
00:02:01,580 --> 00:02:05,291
A poté Whole Foods a Whispers
a každá další korporace

21
00:02:05,292 --> 00:02:07,460
přesunou své <i>pracovní
........