00:00:23,500 --> 00:00:28,000
"Svět bez špagátu je jen chaos"
- Rudolf Smuntz

1
00:01:06,584 --> 00:01:10,582
- Drž svůj konec vejš, nic neneseš.
- Ale nesu.

2
00:01:10,672 --> 00:01:13,589
- Neneseš.
- Starej se o sebe.

3
00:01:16,052 --> 00:01:19,421
- Vzal sis šedej oblek.
- Ne.

4
00:01:19,514 --> 00:01:23,891
Podle mě je tmavošedej,
nějaká polyesterová směs.

5
00:01:23,977 --> 00:01:27,677
Čekal bych, že na tátův pohřeb
si vezmeš černej.

6
00:01:27,772 --> 00:01:29,599
- Je černej.
- Ne, je šedej.

7
00:01:29,691 --> 00:01:31,897
- Je černej!
- Ne, je šedej!

8
00:01:31,985 --> 00:01:33,609
Dobře, je černej.

9
00:01:34,904 --> 00:01:37,609
Je to ta nejšedivější černá,
co jsem kdy viděl.

10
00:01:37,699 --> 00:01:40,106
Na barvě nezáleží.

11
00:01:43,788 --> 00:01:46,361
Promiň, tati. Promiň!

12
00:01:58,886 --> 00:02:03,347
- Rychle, vytáhněte ho.
- Teď už pluje do přístavu, šéfe.

13
00:02:03,474 --> 00:02:05,348
Tak ať.

14
00:02:26,500 --> 00:02:29,500
HON NA MYŠ

15
00:02:35,500 --> 00:02:37,500
SMUNTZOVA ŠPAGÁTOVNA

16
00:04:10,643 --> 00:04:14,143
<i>Neodkazuji vám pouze svou továrnu,</i>

17
00:04:14,230 --> 00:04:18,892
<i>ale také něco nepoměrně cennějšího.</i>

18
00:04:18,985 --> 00:04:24,062
<i>Budoucnost motouzu... samotného.</i>

19
00:04:33,166 --> 00:04:36,617
<i>A tudíž, mou poslední vůlí je...</i>

20
00:04:36,711 --> 00:04:41,207
<i>Aby moji dva synové vedli
Smuntzovu špagátovnu společně.</i>

21
00:04:41,299 --> 00:04:44,549
Jo, vyvěsíme ceduli na prodej
a počkáme, kolik to hodí.

22
........