1
00:00:46,957 --> 00:00:49,543
<i>Kdysi jsem chtěla zachránit svět.</i>

2
00:00:51,128 --> 00:00:53,338
<i>Tuhle krásnou planetu.</i>

3
00:00:55,215 --> 00:00:57,217
<i>Ale jak málo jsem tehdy věděla!</i>

4
00:00:59,470 --> 00:01:01,889
<i>Je to země kouzel a divů.</i>

5
00:01:02,806 --> 00:01:05,434
<i>Stojí za to ji opatrovat,
jak to jen jde.</i>

6
00:01:07,728 --> 00:01:09,563
<i>Ale čím blíž ji poznáte,</i>

7
00:01:10,814 --> 00:01:14,401
<i>tím jasněji vidíte,
jak velká v ní kypí temnota.</i>

8
00:01:18,822 --> 00:01:20,032
<i>A lidstvo?</i>

9
00:01:22,409 --> 00:01:25,037
<i>Lidstvo je docela jiná kapitola.</i>

10
00:01:25,621 --> 00:01:27,206
WAYNEOVY ZÁVODY

11
00:01:27,372 --> 00:01:32,294
<i>Setkání s pravdou je mnohem složitější,
než si myslíte.</i>

12
00:01:42,554 --> 00:01:44,306
<i>Prošla jsem tvrdým poznáním.</i>

13
00:01:45,599 --> 00:01:47,434
<i>Před velmi dlouhou dobou.</i>

14
00:01:50,312 --> 00:01:51,313
<i>A nyní</i>

15
00:01:54,149 --> 00:01:55,818
<i>už nikdy nebudu stejná jako dřív.</i>

16
00:02:03,492 --> 00:02:04,493
<i>Merci.</i>

17
00:02:25,764 --> 00:02:27,641
NAŠEL JSEM ORIGINÁL.

18
00:02:27,850 --> 00:02:31,145
SNAD MI JEDNOU POVÍŠ SVŮJ PŘÍBĚH.

19
00:02:51,457 --> 00:02:52,708
Ahoj, Diano.

20
00:02:52,875 --> 00:02:54,626
-Ahoj, Diano.
-Ahoj.

21
00:02:55,294 --> 00:02:56,753
<i>Diano!</i>

22
00:02:57,796 --> 00:02:59,089
Diano!

23
00:02:59,548 --> 00:03:00,591
<i>Vrať se!</i>

24
00:03:40,422 --> 00:03:41,924
-Vypadá to dobře.
-Moc dobře.
........