1
00:03:22,160 --> 00:03:23,866
Dnes si bol fantastický.

2
00:03:25,657 --> 00:03:27,032
Fantastický...

3
00:03:29,443 --> 00:03:31,238
Fantastický tréning.

4
00:03:33,657 --> 00:03:35,532
Ty sa tak môžeš sťažovať!

5
00:03:36,991 --> 00:03:39,282
Nijaký boxer nemá také možnosti.

6
00:03:39,366 --> 00:03:41,074
Možnosti?

7
00:03:41,399 --> 00:03:45,235
Sú to mušky!

8
00:03:45,755 --> 00:03:47,001
Lepšie ako nič.

9
00:03:49,292 --> 00:03:53,584
Trénuj s nimi. Zostaneš vo forme.

10
00:03:54,584 --> 00:03:56,792
Aj môj manažér je taká naivka.

11
00:03:57,251 --> 00:04:01,001
Píše, či usilovne trénujem.

12
00:04:01,376 --> 00:04:02,834
To si celý ty.

13
00:04:03,209 --> 00:04:06,042
Teš sa, že s tebou počíta!

14
00:04:06,491 --> 00:04:09,741
Po vojne sa vrátiš do ringu,
tvoje meno bude mať zasa zvuk.

15
00:04:10,158 --> 00:04:11,783
Len to je dôležité.

16
00:04:12,991 --> 00:04:14,949
Keby to bolo také jednoduché...

17
00:04:19,574 --> 00:04:21,116
Bude to vonku dlho trvať?

18
00:04:21,241 --> 00:04:23,033
Nie.

19
00:04:48,241 --> 00:04:52,699
- Ušli deviati?
- Traja boli židia.

20
00:04:57,221 --> 00:04:58,472
Tak skončite to!

21
00:04:58,847 --> 00:05:00,972
Chceli ste povedať zopár slov.

22
00:05:01,889 --> 00:05:03,681
Správne!

23
00:05:10,014 --> 00:05:11,639
Mušky!

24
00:05:16,495 --> 00:05:19,909
Vedeli ste, čo vás čaká,
keď ujdete.

25
........