1
00:00:04,122 --> 00:00:08,122
<i>24: Legacy
1. díl</i>

2
00:00:08,222 --> 00:00:12,920
<i>Překlad, časování, korekce
Spider89</i>

3
00:00:12,921 --> 00:00:15,682
Rls: BDRip.x264-REWARD
Přečas: badboy.majkl

4
00:00:16,511 --> 00:00:17,710
<i>Následující události se odehrály</i>

5
00:00:17,746 --> 00:00:19,812
<i>mezi 12:00 a 1:00 hodinou odpoledne.</i>

6
00:00:19,848 --> 00:00:22,649
<i>Události se odehrávají v reálném čase.</i>

7
00:00:47,648 --> 00:00:50,122
Hledali jsme všude, není to tady.

8
00:00:55,708 --> 00:00:57,122
To máš za Sheik Bin-Khalida.

9
00:01:16,337 --> 00:01:18,337
To je tvůj bratr.

10
00:01:23,122 --> 00:01:24,122
Mluv

11
00:01:25,122 --> 00:01:26,122
Neměl to.

12
00:01:26,874 --> 00:01:28,248
Víš to určitě?

13
00:01:28,968 --> 00:01:31,122
Měli jsme jeho manželku a dceru, Maliku.

14
00:01:32,122 --> 00:01:35,122
Řekl by nám to, věř mi.

15
00:01:38,874 --> 00:01:40,442
Už jsi našel Bena Grimese?

16
00:01:40,880 --> 00:01:44,922
Nebyl na jeho místě, ale máme stopu.

17
00:01:45,122 --> 00:01:47,534
Brzy ho dostaneme.

18
00:01:47,922 --> 00:01:50,122
Měl by ses přesunout za
svým posledním cílem.

19
00:02:21,569 --> 00:02:23,469
Čau.

20
00:02:23,505 --> 00:02:24,804
Ahoj zlato.

21
00:02:24,839 --> 00:02:26,205
Jak bylo v práci?

22
00:02:26,241 --> 00:02:28,107
Dobře.

23
00:02:28,143 --> 00:02:31,110
Eskortoval jsem nějakého
ředitele na letiště.

24
00:02:31,146 --> 00:02:33,079
Nějaké ženě jsem zase
........